Gmina Iłów

„Cyfrowobezpieczni” w Szkole Podstawowej w Iłowie

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie wzięła udział w projekcie Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, współfinansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz ze Stowarzyszeniem Miasta w Internecie w ramach zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia".

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Dzięki udziałowi w projekcie Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa chcemy skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni.

Na realizację zajęć Szkolnych Dni Cyberbezpieczeństwa przeznaczyliśmy 2 dni. Pierwszym etapem SDBC było spotkanie ze szkolnymi mentorami cyberbezpieczeństwa p. Ewą Ryfa i p. Bożeną Jóźwik, podczas którego Edukatorka Bezpieczeństwa Cyfrowego p. Beata Krupiniewicz szczegółowo omówiła zaplanowane działania, jakie miały miejsce w placówce.  W trakcie rozmowy została przedstawiona  oferta wsparcia zadania publicznego przeznaczonego dla dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców w ramach realizacji projektu.

Następnie odbyło się spotkanie Edukatora ze społecznością szkolną w auli, w ramach tzw. "apelu".  Zaprezentowane zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące projektu Cyfrowobezpieczni, tzn:

  • priorytetowe założenia i cele projektu,

  • podstawowe problemy dotyczące cyberbezpieczeństwa wśród uczniów i uczennic,

  • informacje o miejscach świadczących pomoc w sytuacjach cyberzagrożeń,

  • film podsumowujący nt. cyberzagrożeń przeznaczony dla uczniów i uczennic.

Przeprowadzono 3 warsztaty z udziałem uczniów. Zajęcia realizowane były w oparciu o scenariusze zajęć dla edukatorów i nauczycieli, z uwzględnieniem materiału filmowego. W  klasie trzeciej poruszaliśmy zagadnienia nt. bezpieczeństwa w kontaktach z innymi użytkownikami sieci. Dzieci uczyły się jak tworzyć bezpieczne hasła. W klasie piątej i szóstej rozmawialiśmy na temat wiarygodności w sieci . Uczniowie zostali zapoznani z miejscami świadczącymi pomoc w sytuacjach cyberzagrożeń. Uczestnicy zajęć rozwiązywali także pretest i  test wiedzy.   Podczas warsztatów w klasach 4-8 i oddziałach gimnazjalnych został podjęty temat bezpieczeństwa w kontaktach z innymi użytkownikami, jak dbać o swój wizerunek w sieci i  swoją prywatność. Uczniowie dowiedzieli się jak radzić sobie z cyberprzemocą, hejtem, mową nienawiści. Dowiedzieli się, że od ich działań w Internecie zależy jak będą postrzegani w prawdziwym świecie, że od ich decyzji zależy, kto ma być odbiorcą publikowanych przez nich informacji w Internecie. Uczniowie zostali poinformowani o poziomach prywatności. Za pomocą ćwiczeń, jakie wykonywali z edukatorem, mogli sami decydować jaki poziom prywatności mogliby zastosować do przykładowych informacji. Dzięki filmowi cyfrowobezpiecznych dowiedzieli się w jaki sposób publikowane przez nich  informacje mogą być odebrane w późniejszym czasie.

Po zajęciach z dziećmi i młodzieżą odbyło się spotkanie Edukatora z Radą Pedagogiczną, w trakcie którego została omówiona tematyka cyberzagrożeń dotycząca uczniów i uczennic oraz sposoby ich zapobiegania poprzez:

  • prezentację otrzymanego od Stowarzyszenia filmu nt. cyberzagrożeń przeznaczonego dla rodziców,

  • przedstawienie scenariusza spotkania nauczyciela z rodzicami oraz zakładki strony cyfrowobezpieczni.pl,

  • przeprowadzenie instruktażu dla nauczycieli w zakresie przeprowadzenia części „wywiadówki” na temat cyberzagrożeń uczniów i ważnej roli rodziców w ochronie dzieci przed nimi.

Prowadząca zachęciła również nauczycieli do udziału w kursie e-learningowym związanym z ta tematyką. Przekazała informację, że poprzez wykorzystanie internetowych narzędzi można uatrakcyjnić lekcję, czego efektem będzie podniesienie jakości pracy szkoły. Pedagogom została przedstawiona aplikacja Kahoot, dzięki której mają możliwość przygotowywania mobilnych testów i quizów dla uczniów.

Kolejnym etapem realizacji projektu było zebranie z rodzicami, które odbyło się w dniu 27 listopada 2018 roku, poprowadzone przez Szkolnego Mentora Cyberbezpieczeństwa we współpracy z wychowawcami. Uczestniczyło w nich 228 rodziców.  Uzyskali oni informacje na temat projektu, poznając jego cele i założenia. Pani Ewa Ryfa przedstawiła relację z przebiegu Szkolnych Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego oraz prezentację dotyczącą korzyści i zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią. Zapoznała rodziców z platformą edukacyjno - informatyczną Cyfrowobezpieczni.pl, wskazując miejsca, gdzie mogą odnaleźć wiele ciekawych i wartościowych materiałów dotyczących kwestii bezpieczeństwa w sieci.

Rodzice dowiedzieli się w jaki sposób postępować w przypadku wystąpienia cyberzagrożeń, poznali numery telefonów, pod którymi mogą zwrócić się o pomoc. Podkreślano znaczenie rozmowy z dziećmi oraz wspólnego poznawania świata nowych technologii. Zaprezentowano treści, jakie będą jeszcze poruszane z uczniami w ciągu całego roku szkolnego w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. Na zakończenie uczestnikom spotkania zostały wręczone broszurki, w których w sposób syntetyczny ujęto zagadnienia przedstawione podczas prelekcji. Przeprowadzone szkolenia na pewno przyczyniły się do podniesienia świadomości rodziców w zakresie zagrożeń, na jakie jest narażone dziecko w „Cyberświecie” oraz właściwego reagowania w przypadku ich wystąpienia.

Opracowała: Ewa Ryfa

zam. Katarzyna Zwierzchowska