Gmina Iłów

OFERTA PRACY

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
GOPS w Iłowie poszukuje pracownika do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku               w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. nr 189 poz. 1598 z późn. zm.).
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie  poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Iłów.
Charakter umowy: umowa zlecenie
Ogólny zakres wykonywania czynności:
uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu
Usługi będą świadczone osobie dorosłej w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy                     (na terenie gminy  Iłów).      
  Niezbędne wymagania:
1.    Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki , asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
2.    Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
3.    szpitalu psychiatrycznym; jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi; placówce terapii .
4.     zakładzie rehabilitacji; innej jednostce niż wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
5.    W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
6.    Nie kompletne dokumenty nie będą brane pod uwagę.
  Wymagania dodatkowe:
1.    Umiejętność skutecznego komunikowania się.
2.    Spostrzegawczość, podzielność uwagi.
3.    Zrównoważenie emocjonalne.
4.    Odporność na trudne sytuacje i stres.
5.    Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
6.    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
7.    Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8.    Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.                                                                                              
9.     Prawo jazdy  kategorii B.
  Wymagane dokumenty :

 1.   Życiorys ( CV).
 2.   Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
        i doświadczenie.                   
1.     Udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w § 3 pkt. 1 cytowanego
wyżej rozporządzenia.
      4.   Oświadczenie o niekaralności.
5.   Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
       publicznych.
  6.  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku    
do spraw świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi.
       7.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie                       
       z ustawą z dnia 29 sierpień 1997r. o ochronie danych osobowych (U.2016 poz.922).

  Dodatkowe informacje:

1.    Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w  Iłowie przy ul. Płocka 2  pok. Nr 2 do dnia 29.06.2018r.
 w godzinach od 900 do 1400  osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Iłowie                 ul. Płocka 2, 96-520 Iłów  z dopiskiem : „ Dotyczy ogłoszenia o zatrudnieniu na stanowisko  świadczenia   specjalistycznych  usług opiekuńczych dla osób                   z zaburzeniami psychicznymi”
2.    Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3.    Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
4.    Dodatkowe informacje można uzyskać u o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Iłowie tel. 24 2675093.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij