Gmina Iłów

Komunikat dotyczący pracy Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i jednostek organizacyjnych

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
W związku z koniecznością radykalnego zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS- CoV-2, od wtorku, 17 marca br. do odwołania Starostwo Powiatowe w Sochaczewie wprowadza zdecydowane ograniczenia w obsłudze klientów. Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i wszystkie jednostki organizacyjne powiatu zostają zamknięte na osobiste wizyty interesantów, gdy nie zachodzi pilna potrzeba. W sytuacjach newralgicznych możliwa jest bezpośrednia obsługa klientów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Poza tym, wszelkie sprawy będą załatwiane wyłącznie drogą pocztową oraz elektronicznie. Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz pracowników urzędu w sytuacji zagrożenia dla ich zdrowia i życia prosimy o wyrozumiałość.
 
Najważniejsze zmiany wprowadzone od 17 marca br.:
 
* Wydział Komunikacji i Transportu
 
Uwaga! Do Wydziału interesanci wchodzić będą wejściem głównym do budynku Starostwa, jedynie po 4 osoby. Z uwagi na zapobieganie rozprzestrzenienia się koronowirusa, w sali operacyjnej będzie mogła przebywać ograniczona liczba osób, podobnie jak w innych instytucjach i placówkach użyteczności publicznej. Prosimy o wyrozumiałość i zdecydowane ograniczenie wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonów:
- rejestracja pojazdów: 46 864 18 13, 46 864 18 14, 46 864 18 90 do 99
- prawa jazdy: 46 864 18 11, 46 864 18 42
- transport, SKP, OSK: 46 864 18 39
- dyrektor wydziału: 46 864 18 15
- e-mail: komunikacja@powiatsochaczew.pl
 
Przypominamy, iż w obecnej sytuacji epidemiologicznej zawiesza się do odwołania nakładanie kar za niedokonanie w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej albo niezgłoszenia w takim samym terminie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju.
 
 
* Wydział Architektury i Budownictwa
 
Wnioski będą przyjmowane w okienku podawczym w strefie wejścia do urzędu. W tej strefie zostaną udostępnione niezbędne druki.
Wydawanie przygotowanych dokumentów - decyzji będzie następowało po umówieniu telefonicznym z inwestorem w strefie wyznaczonej do kontaktu z petentami.
Udzielanie niezbędnych informacji oraz konsultacje pod numerami telefonów:
46 864 18 08 lub 46 864 18 03 lub 503 793 850 oraz e-mail: rzdzieszyńska@powiatsochaczew.pl, ikrawczyk@powiatsochaczew.pl,  eplowik@powiatsochaczew.pl
 
 
* Wydział Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 
Pełniony jest jedynie dyżur jednoosobowy w celu prowadzenia ewidencji przychodzącej korespondencji i jej dekretacji na pracowników merytorycznych wykonujących pracę zdalną.
Wnioski, prośby, podania oraz inna korespondencja, w sprawach merytorycznych tego wydziału, winna posiadać formę pisemną.
Wszelkie decyzje i dokumenty wytworzone podczas postępowań administracyjnych doręczane będą wnioskodawcom wyłącznie za pośrednictwem poczty. Wykluczony jest odbiór osobisty.
W sprawach wymagających pozyskania dodatkowych informacji, czy też wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny:
Ochrona przyrody – 606 395 912
Gospodarka Leśna – 791 046 418
Gospodarka odpadami – 660 538 271
Ochrona przed hałasem, karty wędkarskie, rejestracja zwierząt - 46 864 18 24
Dyrektor Wydziału – 608 330 894
 
 
* Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
 
Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w okienku przy wejściu na parterze budynku Geodezji.
Na stanowisku będą przyjmowane wszystkie wnioski. O możliwości odbioru przygotowanych dokumentów będziecie Państwo poinformowani telefonicznie. Prosimy o podawanie numerów telefonów we wnioskach. Kontakt osobisty z pracownikiem będzie możliwy tylko w pilnych przypadkach, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu.
Prosimy kontaktować się telefonicznie lub drogą e-mail: podgiksochaczew@pro.onet.pl lub przez Geoportal - http://sochaczew.geoportal2.pl/  (wykonawcy prac geodezyjnych).
Wszystkie wnioski dostępne są na stronie: www.powiatsochaczew.pl w zakładce „Jak załatwić/ Geodezja”
Numery telefonów:
Dyrektor Wydziału : 46 864 18 21
Obsługa rzeczoznawców majątkowych, udostępnianie map   46 864 18 84
Ewidencja gruntów i budynków : 46 864 18 35, 46 864 18 37
Gospodarka nieruchomościami : 46 864 18 18, 46 864 18 19
 
 
* Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie
 
Kontakt z inspektoratem możliwy jest wyłącznie telefonicznie pod numerem: 46 864 18 09  lub pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej pinb@powiatsochaczew.pl
W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań możliwe będzie pozostawienie dokumentów lub wniosków w sprawach pilnych w biurze podawczym na parterze budynku Geodezji, tel. 692 903 462. O możliwości odbioru przygotowanych dokumentów będą Państwo poinformowani telefonicznie. Prosimy o podawanie numerów telefonów.
 
* Wydział Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
 
Sprawy wymagające wydania decyzji na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy będą załatwiane w ustawowym terminie (3 dni). W tej sprawie należy kontaktować się pod nr tel. 604 594 059, e-mail: zmadej@powiatsochaczew.pl.
Pozostałe sprawy prosimy o załatwianie drogą telefoniczną lub e-mail. Numery telefonów: 46 864 18 27, 46 864 18 81 w godz. 08.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku; całodobowo tel. kom. 604 09 86 89, e-mail: bezpieczeństwo@powiatsochaczew.pl;
 
 
* Wydział Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
 
Dyrektor Wydziału dostępny jest pod nr tel. 501 34 23 23. Dostęp możliwy też pod adresami poczty elektronicznej:
Ireneusz Góralczyk – igoralczyk@powiatsochaczew.pl
Marzena Rytel – mrytel@powiatsochaczew.pl
Piotr Niemira – pniemira@powiatsochaczew.pl
 
 
* Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej
 
Wszelkie odpowiedzi na pytania do Wydziału Audytu będą udzielane za pomocą e-maila: horzechowska@powiatsochaczew.pl (zwłaszcza w sprawie ogłoszonych konkursów dla NGO).
 
 
* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie
 
e-mail: pcprsoch@powiatsochaczew.pl
Sekretariat tel./faks: 46 864-18-01
Dyrektor PCPR: 46 864 18 85
Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej: 46 864 18 05
Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej: 46 864 18 04
Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 46 864 18 06
Zespół Interwencji Kryzysowej i Wsparcia: 46 864 18 63
 
 
* Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie
 
Wszystkie sprawy należy kierować na adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem platformy ePUAP lub telefonicznie: 46 862-25-68.
Sekretariat: biuro@pzdsochaczew.pl
Dyrektor: dyrektor@pzdsochaczew.pl
Zastępca Dyrektora: zcadyrektor@pzdsochaczew.pl
Dział techniczny/bieżące utrzymanie: techniczny@pzdsochaczew.pl
Zamówienia publiczne/szkody: zamowienia@pzdsochaczew.pl
Księgowość: ksiegowosc@pzdsochaczew.pl
Kadry: kadry@pzdsochaczew.pl
 
- Biuro Podawcze przeniesione zostaje do budynku dyżurki.
- Budynek Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie zostaje zamknięty dla interesantów do odwołania.
- W wyjątkowych sytuacjach korespondencja odbierana będzie w tymczasowym Biurze Podawczym.
- Wszelkie decyzje administracyjne i korespondencja przesyłana będzie w formie skanów dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- W przypadku nieposiadania poczty elektronicznej przez interesanta dopuszcza się możliwość odbioru osobistego. Taka formę odbioru stosowana będzie tylko w wyjątkowych sytuacjach.
- Brama wjazdowa na teren bazy zostaje zamknięta.
- Zawieszone zostają przyjęcia petentów w sprawach skarg i wniosków.
- Kasa Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie będzie nieczynna, brak możliwości wpłat i wypłat gotówki, wpłaty można dokonywać na właściwe rachunki bankowe, dostępne w decyzjach.
- Urząd pracować będzie w niepełnej obsadzie i realizować będzie tylko najpilniejsze sprawy urzędowe.
 
 
* Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie
 
Kontakt z pracownikami płac w Powiatowym Zespole Edukacji w Sochaczewie będzie możliwy wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefonicznie pod nr: 46 864 18 72 lub pocztą elektroniczną e-mail: martyna.kowalik@pze.az.pl lub lidia.galazka@pze.az.pl
O możliwości przygotowania i odbioru dokumentów zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie.
 
 
* Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie
 
Obsługa interesantów odbywać się będzie na parterze. W trosce o Państwa bezpieczeństwo do budynku będzie wpuszczana jednorazowo ograniczona liczba interesantów.
W związku z zaistniałą sytuacją Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie apeluje, aby w pierwszej kolejności w kontaktach z urzędem wykorzystywać środki komunikowania się na odległość poprzez:
Kontakt telefoniczny - 46 862 24 24.
Drogę elektroniczną na adres: sochaczew@praca.gov.pl lub wash@praca.gov.pl
 
Osoby bezrobotne, które mają wyznaczony termin na karcie wizyt w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy proszone są o kontakt telefoniczny 46 862-24-24 wew. 140 lub 141 bądź mailowy ze swoim doradcą klienta w celu ustalenia kolejnego terminu kontaktu.

                                                                         źródło : http://www.powiatsochaczew.pl/


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij