Gmina Iłów

INFORMACJA o sposobie przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Iłów w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
INFORMACJA
o sposobie przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Iłów w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522) oraz wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r., mając na uwadze fakt, ograniczonego przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy Iłów informujemy, że:
zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@ilow.pl najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.
Oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą na adres: Urząd Gminy Iłów, ul. Płocka 2, 96-520 Iłów (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego;
  • potwierdzenie doręczenia do Urzędu Gminy Iłów zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik Urzędu Gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 267 50 80 w godzinach pracy Urzędu Gminy Iłów.
 
Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (okw) reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. (M. P. z 2019 r. poz. 338 ze zmian.) w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego oraz Uchwała nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca ww. uchwałę.
Zgodnie z § 4 ww. uchwały:
„1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.(...)
3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa”.
 
W przypadku zgłoszenia kandydata na członka okw dotyczy ono udziału w wyborach w dniu 10 maja 2020 r., a także - w przypadku zarządzenia ponownego głosowania - w dniu 24 maja 2020 r.
 
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO OKW PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH
 
Osoby zainteresowane udziałem w pracach okw w pierwszej kolejności winny zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., którzy dokonują zgłoszeń kandydatów do składów okw.
Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych udostępnia Państwowa Komisja Wyborcza na stronie internetowej.
Urząd Gminy Iłów nie pośredniczy w kontaktach wyborców z komitetami i nie przekazuje danych kontaktowych do osób reprezentujących komitety wyborcze.
 
Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków okw upływa w dniu 10 kwietnia 2020 r.
Pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby upoważnione do dokonania zgłoszeń kandydatów na członków okw proszone są o wcześniejszy kontakt z Urzędem Gminy Iłów w celu ustalenia terminu przyjęcia dokumentacji i ewentualnych uzgodnień o charakterze organizacyjnym.
Zgłoszenie kandydata na członka okw nie gwarantuje powołania w skład komisji. Zgodnie z Kodeksem wyborczym i uchwałami Państwowej Komisji Wyborczej, w przypadku zgłoszenia przez komitety wyborcze do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo określona liczba członków okw, konieczne będzie przeprowadzenie losowania.
O terminach przeprowadzenia ewentualnych losowań komitety wyborcze zostaną poinformowane odrębnym komunikatem.
 
ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE WYBORCÓW – CELEM UZUPEŁNIENIA SKŁADU OKW SPOŚRÓD WYBORCÓW PRZEZ KOMISARZA WYBORCZEGO
Zgodnie z § 8 uchwały nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. "Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego".

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij