W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Jeżeli wyjeżdżasz za granicę Polski na dłużej niż 6 miesięcy lub planujesz na stałe wyjechać z Polski, zgłoś swój wyjazd w urzędzie gminy, najpóźniej w dniu, w którym opuszczasz kraj.

Kto musi zgłosić wyjazd za granicę:

 • każdy polski obywatel, który chce wyjechać za granicę na dłużej niż 6 miesięcy, ale planuje swój powrót do kraju,
 • każdy polski obywatel, który planuje na stałe wyjechać z Polski. Zostanie on wtedy automatycznie wymeldowany z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Krok po kroku:

 1. Wydrukuj i wypełnij druk Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 1. Pamiętaj o:
 • dowodzie osobistym,
 • pisemnym pełnomocnictwie, jeżeli chcesz dokonać czynności przez pełnomocnika.
 1. Udaj się  do Urzędu Gminy Iłów i dokonaj zgłoszenia.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany formularz Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
 2. Dowód osobisty lub paszport (do wglądu).
 3. W przypadku zgłoszenia wyjazdu przez pełnomocnika dodatkowo:
 • pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu poza granice RP,
 • dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

Opłaty:
Czynność wolna jest od opłat.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, w przypadku, gdy osoba zgłaszająca wyjazd działa przez pełnomocnika (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).


Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Iłów
pok. nr 16
tel. 24 267 50 85

Dodatkowe informacje:

 1. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, obowiązany jest zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie to skutkuje wymeldowaniem z pobytu stałego/czasowego.
 2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – bez zamiaru stałego tam pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
 3. Zgłoszenia wyjazdu należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego.
 4. Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 5. Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.  zm.)
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn.  zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 930).

Załączniki do pobrania:

 1. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
 2. Pełnomocnictwo
 3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych