W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Deklaracja dostępności

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Gmina Iłów zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.ilow.pl i www.bip.ilow.pl  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 
Data publikacji strony internetowej: 2017-01-18 13:56:16
Data ostatniej dużej aktualizacji: -
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Urząd Gminy Iłów
96-520 Iłów
ul. Płocka 2
Tel.: 24 267 50 80
Fax: 24 267 50 81
E-mail: sekretariat@ilow.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia
Do budynku Urzędu Gminy w Iłowie prowadzi wejście znajdujące się przy ulicy Płockiej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku, w środy 9:00-17:00 dla osób odwiedzających. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.
Sprawy urzędowe w Gminie Iłów można załatwić w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku, w środy 9:00-17:00.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Sekretariat znajduje się na 1 piętrze pokój 15.
Budynek dzieli się na dwie części: Gmina Iłów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie.
Do obu części prowadzą schody oraz podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność parkingu
Gmina Iłów posiada parking.

Dostępność toalety
Na parterze znajduję się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Na 1 piętrze znajdują się ogólnodostępne toalety.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki Gminy Iłów istnieje możliwość dojścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.