W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Każdy, kto był za granicą dłużej niż 6 miesięcy i zgłosił ten wyjazd w urzędzie, musi zgłosić swój powrót z zagranicy w właściwym urzędzie gminy.

Należy pamiętać, aby zrobić to w ciągu 30 dni od powrotu.


Krok po kroku:

 1. Wydrukuj i wypełnij druk Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.
 1. Pamiętaj o:
 • dowodzie osobistym,
 • pisemnym pełnomocnictwie, jeżeli chcesz dokonać czynności przez pełnomocnika.
 1. Udaj się do Urzędu Gminy Iłów i dokonaj zgłoszenia.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany formularz Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy.
 2. Dowód osobisty lub paszport (do wglądu).
 3. W przypadku zgłoszenia powrotu przez pełnomocnika dodatkowo:
 • pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu poza granice RP,
 • dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

Opłaty:
Czynność wolna jest od opłat.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, w przypadku, gdy osoba zgłaszająca wyjazd działa przez pełnomocnika (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).


Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Iłów
pok. nr 16
tel. 24 267 50 85

Dodatkowe informacje:

 1. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej– bez zamiaru stałego pobytu – na okres dłuższy niż 6 miesięcy, obowiązany jest zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
 2. Zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2096 z późn.  zm.)
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn.  zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 930).

Załączniki do pobrania:

 1. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 2. Pełnomocnictwo
 3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych