W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę


Krok po kroku:

1. Wydrukuj i wypełnij wniosek
2. Wniosek złóż w Urzędzie Gminy Iłów.
3. Wniosek powinien zawierać:
• imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
• dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy,
• zakres żądanych danych,
• uzasadnienie potrzeby uzyskania danych (wskazać przepis prawa materialnego upoważniający do pozyskania danych),
4. Do wniosku należy dołączyć:
• dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych,
• dokument potwierdzający interes prawny,
• pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)
5. Odpowiedź można odebrać osobiście lub może być ona wysłana pod wskazany adres.


Opłaty:

31 zł – opłata za udostępnienie danych jednostkowych.

Nr konta 57 9010 0006 0000 0172 2000 0040


17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa w przypadku, gdy osoba działa przez pełnomocnika (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Nr konta: 91 9010 0006 0000 0172 2000 0010


Opłaty można dokonać przelewem na wybrany rachunek bankowy Urzędu Gminy Iłów lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Podmioty, którym nieodpłatnie udostępnia się dane jednostkowe wymienione są w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Osoby i jednostki, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia są zwolnione z opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.


  Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Iłów
pok. nr 16
tel. 24 267 50 85


Dodatkowe informacje:

 1. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
 2. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.
 3. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby i załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności itp.
 4. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.   
 5. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 6. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.
 7. Dane z rejestru PESEL udostępnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.  zm.)

 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510 z późn. zm.)

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)

 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL

Załączniki do pobrania:

 1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
 2. Klauzula informacyjna  RODO