W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
W trybie jednostkowym z rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dowodu lub dane dotyczące jednej osoby.

Krok po kroku:

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
 2. Wniosek złóż w Urzędzie Gminy Iłów.
 3. Wniosek powinien zawierać:
 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
 • dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy,
 • zakres żądanych danych,
 • uzasadnienie potrzeby uzyskania danych (interes prawny lub faktyczny),
 1. Do wniosku należy dołączyć:
 • dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych,
 • dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych (jeżeli nie można wskazać we wniosku przepisu prawa materialnego upoważniającego do pozyskania danych),
 • pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 • dowód osobisty lub innym dokument potwierdzającym tożsamość (do wglądu)
 1. Odpowiedź można odebrać osobiście lub może być ona wysłana pod wskazany adres.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).


Opłaty:

31 zł – opłata za udostępnienie danych.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, w przypadku, gdy osoba działa przez pełnomocnika (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Iłów
Nr konta: 91 9010 0006 0000 0172 2000 0010 lub bezpośrednio w kasie urzędu.


Podmioty realizujące na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, którym nieodpłatnie udostępnia się dane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych wymienione są w art. 72 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 66 ust. 3 pkt 1-12 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

 
Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Iłów
pok. nr 16
tel. 24 267 50 85


Dodatkowe informacje:

 • Przez dane udostępniane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych rozumie się informacje dotyczące jednego dokumentu lub jednej osoby udzielane na jednorazowy wniosek.
 • Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego. 
 • W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć kopie dokumentów potwierdzających ten interes. Przykładowe  sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: prowadzone postępowanie w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne. 
 • W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych występuje o uzyskanie zgody osoby, o udostępnienie danych której wystąpił wnioskodawca.   


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.1604)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 319)

Załączniki do pobrania:

 1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych