W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Wymeldowanie z pobytu czasowego

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu czasowego, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Osoba może się wymeldować z miejsca pobytu czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.Krok po kroku:

 1. Wydrukuj i wypełnij druk Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
 2. Pamiętaj o:
  •   dowodzie osobistym lub paszporcie,
  •   pisemnym pełnomocnictwie, jeżeli chcesz dokonać czynności wymeldowania przez pełnomocnika.
 3. Udaj się do Urzędu Gminy w Iłowie.


Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany formularz Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego.
 2. Dowód osobisty lub ważny paszport.
 3. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
     – pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,
     – dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.
Opłaty:
 1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dot. realizacji obowiązku meldunkowego.
 2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca wymeldowanie działa przez pełnomocnika)

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Dodatkowe informacje:

 1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego pobytu obowiązany jest wymeldować się.
 2. Osoba może się wymeldować z miejsca pobytu czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.
 3. Wymeldowania z pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego  się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 4. Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun  prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 5. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.  zm.)

 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510 z późn. zm.)

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)

 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 930).

Formularze do pobrania:
 1. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
 2. Pełnomocnictwo
 3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

UWAGA!
Formularz należy wydrukować dwustronnie, na jednej kartce A4.