W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Każdy pełnoletni polski obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć ważny dowód osobisty.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium RP.


Krok po kroku:

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 2. Do wniosku dołącz:
      a. aktualną fotografię,
      b. dotychczas posiadany dowód osobisty, a w przypadku jego utraty, paszport (do wglądu).
 3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy.
 4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z przewidywaną datą odbioru.
 5. Status wniosku możesz sprawdzić na stronie www.obywatel.gov.p
 6. Odbierz dowód osobisty – należy zrobić to w urzędzie, w którym złożono wniosek. Pamiętaj, że musisz zrobić to osobiście.


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego – wydrukuj i wypełnij. Wniosek ten możesz otrzymać także w urzędzie gminy.
 2. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, o wymiarach 35 x 45 mm. Dokładne wymogi dot. fotografii przeczytaj tutaj.
 3. Dotychczasowy dowód osobisty lub w przypadku jego utraty – ważny paszport (do wglądu).

Opłaty:
Usługa jest bezpłatna.

Termin realizacji:
Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru:
Urząd Gminy Iłów
ul. Płocka 2
Pok. Nr 16
tel. 24 267 50 85

Dowód musisz odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek. Pamiętaj, że musisz zrobić to osobiście. Jeśli posiadasz dotychczasowy dowód osobisty, zabierz go ze sobą do urzędu.

Możesz sprawdzić przez internet, czy twój nowy dowód osobisty jest już gotowy do odbioru w urzędzie. Kliknij tutaj.

 
Dodatkowe informacje:

1.    Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
2.    Dowód osobisty należy wymienić w przypadku:
•    upływu terminu ważności dowodu osobistego – co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności,
•    zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym – niezwłocznie ( wyjątek stanowi 89 ust. 2 ustawy o dowodach osobistych: zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego wymiany)
•    zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego, w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikacje jego posiadacza - niezwłocznie,
•    uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza - niezwłocznie.
3.    W przypadku utraty dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić jego utratę oraz wystąpić o wydanie dowodu osobistego.
4.    Wniosek składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP.
5.    Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:
•    osoby małoletniej, której do ukończenia 18. roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek  składa jeden z  rodziców lub opiekun prawny,
•    osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
•    osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,                                         
•    osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

6.   Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom wymienionym wyżej wymaga ich obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5. roku życia.
7.   Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
8.   Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
Z  wyjątkiem następujących przypadków:
•    dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, odbiera rodzic albo opiekun prawny;
•    dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator;

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z  2019 r. poz. 653 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

Formularze do pobrania:
 1.  Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

UWAGA!
Formularz należy wydrukować dwustronnie, na jednej kartce A4.

Nowy dowód osobisty