W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

K O M U N I K A T dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
K O M U N I K A T
dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. oraz bazy danych o produktach i opakowaniach w gospodarce odpadami (BDO)

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Iłów systemem odbioru odpadów komunalnych nie zostały objęte nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości niezamieszkałe*) oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowią nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości mieszane**).
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych, w odniesieniu do części niezamieszkałej, są zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów cywilno-prawnych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej (rejestr dostępny na bip-ie Urzędu Gminy Iłów).
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania (umowy, dowody opłat) korzystania z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Niedopuszczalnym jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami komunalnymi z działalności gospodarczej.
Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają, zbierają, transportują lub przetwarzają odpady, wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach, sprzęt elektryczny lub elektroniczny, pojazdy, baterie, akumulatory - zobowiązani są do rejestracji w BDO (bdo.mos.gov.pl).
 

* Przez nieruchomości niezamieszkałe należy rozumieć np. szkoły, przedszkola, przedsiębiorstwa, zakłady usługowe, sklepy, warsztaty itp. z wyjątkiem domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

** Przez nieruchomości mieszane należy rozumieć nieruchomości, które posiadają dwie części: przeznaczone na cele mieszkaniowe oraz przeznaczone na działalność gospodarczą. W takim przypadku właściciele takich nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy –na część zamieszkałą oraz do zawarcia indywidualnej umowy na część niezamieszkałą, na której prowadzona jest działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 6 j ust. 4 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) dopuszcza się, w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej, uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.