W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Fundusz Sołecki na 2020 rok

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Fundusz sołecki na rok 2020 - informacje oraz niezbędne dokumenty

            Szanowni Mieszkańcy! Zapraszam do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi Funduszu Sołeckiego na rok 2020. Przypominam, iż uchwalone przez zebranie wiejskie wnioski należy składać do 30 września 2019 r.


            Aby wniosek Sołectwa został przyjęty musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r., poz. 301).


            Wniosek danego sołectwa musi być uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z ich uzasadnieniem oraz oszacowaniem kosztów (koszt wskazanych przedsięwzięć nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych w ramach funduszu sołeckiego).


            Po uchwaleniu wniosku przez zebranie wiejskie – Sołtys do dnia 30 września 2019 roku przekazuje wniosek Wójtowi celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

Każdy wniosek podlega ocenie pod kątem:

- wymogów formalnych i merytorycznych ( a zatem: czy wniosek pochodzi od zebrania wiejskiego i czy zawiera kalkulację kosztów oraz uzasadnienie celowości),

- czy łączna kwota wszystkich przedsięwzięć jest zgodna z kwotą wydatków budżetu gminy przypadającą na dane sołectwo,

- czy wszystkie przedsięwzięcia stanowią zadania własne gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i czy są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

            Z zebrania wiejskiego należy sporządzić: protokół, uchwałę oraz listę obecności uczestników. Przyjęte zadania przepisuje się do wniosku, a ten wraz z uchwałą i listą  obecności należy złożyć w Sekretariacie Gminy Iłów. Ostateczny termin złożenia wniosku to 30 września 2019 roku.

            Sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, w takim przypadku każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek.

            Wójt w terminie 7 dni od otrzymania wniosku sołeckiego odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w art. 5 ust. 2-4 ustawy o funduszu sołeckim, jednocześnie informując o tym sołtysa.

            Jeśli Wójt odrzuci wniosek, sołtys w terminie 7 dni od otrzymania informacji odmownej może podtrzymać wniosek niespełniający warunków określonych w art. 5 ust. 2-4 ustawy o funduszu sołeckim, kierując go do Rady Gminy za pośrednictwem Wójta.

            W przypadku, gdy wniosek został odrzucony przez Wójta z powodu niespełniania warunków określonych w art. 5 ust. 2-3 ustawy o funduszu sołeckim, zebranie wiejskie może ponownie uchwalić wniosek.

Rada Gminy rozpatruje wniosek sołecki w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Wójt związany jest z rozstrzygnięciem Rady Gminy.

Skutkiem odrzucenia przez Radę Gminy wniosku sołeckiego jest niezaplanowanie w budżecie gminy wydatku wnioskowanego przez sołectwo. Na dzień dzisiejszy ustawodawca nie przewiduje drogi odwoławczej dlatego niezmiernie istotne jest ujęcie we wniosku zebrania wiejskiego, najistotniejszych, przemyślanych przedsięwzięć, z ich pełnym uzasadnieniem oraz oszacowaniem kosztów.


            Informuje, iż wszystkie dokumenty związane z funduszem sołeckim są dostępne na stronie internetowej www.ilow.pl w zakładce „Fundusz sołecki”.


Już dziś zapraszam na zebrania wiejskie, licząc na dużą frekwencję mieszkańców przy ustalaniu przedsięwzięć do realizacji w 2020 roku w ramach środków z funduszu sołeckiego.


Obliczenie funduszu sołeckiego na 2020 rok

Dochody bieżące Gminy Iłów wg sprawozdania Rb-NDS za 2018 rok.    28 270 613,68 zł

Liczba mieszkańców Gminy Iłów wg stanu na dzień 31.12.2018 r.                       6 183


Kwota funduszu sołeckiego na 2020 rok

Lp.

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców danego sołectwa (Lm) (4)

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo

1

Arciechów  Bieniew

144

15 728,75 zł

2

Arciechówek Obory

58

11 796,56 zł

3

Aleksandrów Wszeliwy

158

16 368,87 zł

4

Budy Iłowskie Rokocina

154

16 185,98 zł

5

Białocin

99

13 671,21 zł

6

Brzozów A

122

14 722,84 zł

7

Brzozów Nowy

190

17 832,01 zł

8

Brzozów Stary

599

36 532,76 zł

9

Brzozówek

204

18 472,13 zł

10

Brzozowiec

115

14 402,78 zł

11

Emilianów

123

14 768,56 zł

12

Gilówka Dolna          Gilówka Górna

122

14 722,84 zł

13

Giżyce

361

25 650,66 zł

14

Giżyczki

159

16 414,59 zł

15

Henryków

125

14 860,01 zł

16

Iłów 

733

42 659,65 zł

17

Kaptury Karłowo

227

19 523,76 zł

18

Krzyżyk Iłowski

87

13 122,53 zł

19

Lasotka

106

13 991,27 zł

20

Lubatka - Szarglew 

40

10 973,54 zł

21

Łaziska- Leśniaki - Rzepki

127

14 951,45 zł

22

Miękiny- Uderz

78

12 711,02 zł

23

Miękinki - Olszowiec

100

13 716,93 zł

24

Narty

98

13 625,48 zł

25

Olunin

83

12 939,64 zł

26

Pieczyska Iłowskie

26

10 333,42 zł

27

Pieczyska Łowickie

46

11 247,88 zł

28

Przejma

81

12 848,19 zł

29

Piotrów

120

14 631,39 zł

30

Paulinka

149

15 957,36 zł

31

Piskorzec

91

13 305,42 zł

32

Suchodół Władysławów Kępa Karolińska

190

17 832,01 zł

33

Stegna

128

14 997,18 zł

34

Sewerynów  Wisowa

135

15 317,24 zł

35

Sadowo

175

17 146,16 zł

36

Wołyńskie

102

13 808,38 zł

37

Wola Ładowska Łady

134

15 271,52 zł

38

Wieniec

125

14 860,01 zł

39

Załusków

212

18 837,92 zł

40

Zalesie Dobki

144

15 728,75 zł

 

40

6 270

652 468,65 zł