W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Zawiadomienie o zmianie stawki za odpady

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

            ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązującej od 1 lutego 2020 roku

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.2010 ze zm. ) Wójt Gminy Iłów zawiadamia, że uchwałą Rady Gminy Iłów Nr 99/XIX/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku oraz uchwałą Nr 107/XXI/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2020r., poz. 609) – zostały uchwalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. 29,00 zł  miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
  2. 58,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
  3. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (kwota zwolnienia wynosi 1,00 zł miesięcznie).

              Zwolnienie obowiązuje od daty złożenia nowej deklaracji o wysokości opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której to właściciel ma możliwość zadeklarowania kompostowania odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie.

              W związku z powyższym jeżeli właściciel nieruchomości chce skorzystać z danej ulgi powinien złożyć nową  deklarację, która będzie dostępna  w Urzędzie Gminy Iłów w  Biurze Obsługi Mieszkańca oraz na stronie Urzędu Gminy w zakładce gospodarka odpadami   od dnia 1 lutego  2020r.  


         Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców).


Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Iłów, ul. Płocka 2, 96-520 Iłów, Biuro Obsługi  Mieszkańców nr  tel. 24 267 50 96.

 


                                                                                                      Wójt Gminy Iłów

                                                                                                   /-/ Jan P. Kraśniewski

 


POUCZENIE:

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U. z 2019 r, poz.1438).


KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych Wójt Gminy Iłów, ul. Płocka 2, 96-520 Iłów;

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Iłów: e-mail: iod@ilow.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.4. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym archiwach.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

c) przenoszenia danych,

d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

e) wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).