Gmina Iłów

Zaproszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Iłów za 2019 rok

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Na Sesji Rady Gminy Iłów, która odbędzie się 27 sierpnia 2020 r. godz. 9.00 w auli Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa  Piłsudskiego w Iłowie Wójt Gminy przedstawi Raport o stanie Gminy Iłów za 2019 rok.
Raport jest instytucją prawną wprowadzoną na mocy przepisów prawa (art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym i jest podsumowaniem działalności organu wykonawczego Gminy Iłów w roku 2019. Będzie rozpatrywany podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu gminy.
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata, w której oprócz radnych będą mogli zabrać głos mieszkańcy Gminy Iłów. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy Iłów przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy.
Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Iłów pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia, wskazanie, że chce ona wziąć udział w debacie, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis. Zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy, czyli do dnia 26 sierpnia 2020 r.  Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności składania zgłoszeń.
Zgłoszenia mieszkańców Gminy Iłów do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do 26 sierpnia 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Iłów, ul. Płocka 2, pok. nr 15 w godzinach w godzinach urzędowania, tj. pn., wt., czw. pt. godz. 7.30-15.30 oraz śr. w godz. 9.00-17.00.
Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w Urzędzie Gminy Iłów, przy ul. Płockiej 2, w  Biurze Obsługi Mieszkańca (parter) lub sekretariacie urzędu (pok. nr 15) oraz na stronie internetowej Urzędu.
Jednocześnie stosując się do rozporządzeń organów państwowych w zakresie wprowadzania na obszarze całego kraju obostrzeń związanych z zagrożeniem koronawirusem, zwracam się do mieszkańców o powstrzymanie się od uczestnictwa w sesji. Nagranie dostępne będzie na stronie internetowej www.ilow.pl w zakładce  System Rada.

Przewodniczący Rady Gminy Iłów
/-/ Sławomir Tomaszewski


Raport o stanie Gminy Iłów za 2019 rok

Zgłoszenie do udziału w debacie

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij