W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Informacja nr 27 z działalności Wójta od XXXIV Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 12.01.2021 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
 1. 12.01.2021 r. – Wpłynęła petycja Radnego Andrzeja Orlińskiego w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3807W. Petycja i odpowiedź umieszczona w Systemie Rada - Interpelacje i Zapytania.
 2. 15.01.2021 r. – Odbyłem spotkanie na budowie sali gimnastycznej w Brzozowie.
 3. 18.012021 r. – Delegowałem pracowników do rozmów w sprawie  możliwości kanalizacji Brzozowa i ubiegania się o dotację z RFIL dla środowisk popegeerowskich.  Firma  MENKOR na zlecenie Gminy  opracuje koncepcję kanalizacji Brzozowa i przyległych wiosek. Problemem jest brak gruntów z przeznaczeniem na oczyszczalnie. Wstępnie optymalnym rozwiązaniem jest budowa kolektora i doprowadzenie ścieków do oczyszczalni w Iłowie.
 4. 20.01.2021 r. – Odbyłem spotkanie z p. Andrzejem Kosieckim – właścicielem budynku w którym funkcjonują oddziały przedszkolne przy SP w Brzozowie. W rozmowie uczestniczyli: Andrzej Grabarek – Dyrektor Szkoły,  Katarzyna Michalska – Sekretarz i Pracownicy Urzędu. Przeprowadziłem rozeznanie  co do  możliwości odkupienia obiektu z powiększoną działką.  P. Kosiecki określił wstępną wartość na kwotę 420 tys. zł. Obecnie wg umowy Gmina płaci za wynajem 2 820 zł miesięcznie, ponadto zakupuje opał. Umowa trwa od 2015 r.  Prowadzona budowa sali gimnastycznej przewiduje dodatkowe pomieszczenia, ale z chwilą zlikwidowania gimnazjum i powrotu do SP w Brzozowie klas VII-VIII dodatkowe pomieszczenia po zakończeniu rozbudowy będą wykorzystane w pierwszej kolejności dla tych klas. Cały czas będzie brakowało pomieszczeń na cele przedszkolne, a zapewnienie opieki przedszkolnej należy do zadań Gminy. Funkcjonowanie oddziałów w tym  obiekcie utrwaliło się. Proszę Komisję budżetową o analizę problemu.
 5. 21.01.2021 r. – Odbyłem spotkanie na terenie budowy Sali gimnastycznej w Brzozowie. W spotkaniu uczestniczyły strony: Mirosław Polanin- Wykonawca, Elżbieta Piegat i Jacek Kadłubowski - Inspektorzy  nadzoru, Anita Głażewska - Urząd Gminy, Andrzej Grabarek - Dyrektor Szkoły. Sporządzono protokół przekazania wykonawcy pomieszczenia po oddziale przedszkolnym oraz notatkę z bieżących prac.
 6. 26.01.2021 r. – Uczestniczyłem w spotkaniu on-line zorganizowanym przez GDDiA w sprawie planowanych w ramach CPK inwestycji drogowych. W naszym rejonie to droga S10 i S50. Wszystkie przedstawione warianty nie przechodzą  przez tereny Gminy Iłów.
 7. 28.01.2021 r. – Odbyłem spotkanie na terenie budowy Sali gimnastycznej w Brzozowie. W spotkaniu uczestniczył projektant Marek Krawczyk, wykonawca i inspektorzy nadzoru.
 8. 03.02.2021 r. – Odbyłem spotkanie z przedstawicielami firmy ENERIS w sprawie ewentualnej współpracy, podjęcia zamówienia z wolnej ręki na odbiór odpadów przed zakończeniem procedury przetargowej i podpisaniem umowy do końca roku. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Firmy ENERIS. W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektorzy Operacyjni ENERIS – Dariusz Tkaczyk, Maciej Maciejewski, Wojciech Kudarewko  i  Łukasz Szymański.
 9. 04.02.2021 r. – Odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy zwołana w trybie nadzwyczajnym. Sesja związana z koniecznością  wprowadzenia do budżetu 360 947,40 zł z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Mazowieckim.
 10. 06.02.2021 r. – Uczestniczyłem w pogrzebie śp. Artura Jurka urlopowanego pracownika gospodarczego  Urzędu Gminy. 
 11. 08.02.2021 r. – Odbyłem rozmowę z p. Wężowskim z Paulinki, (wcześniej z  p. Kawecką) w  sprawie pominięcia części wioski w oświetleniu ulicznym. Do mieszkańców docierają nieprawdziwe informacje, że Wójt celowo pominął fragment linii przy 4 gospodarstwach. Wyjaśniam, że uzupełnienie oświetlenia ulicznego podjąłem przede wszystkim na podstawie planów opracowanych w 2017-2018 r. Nie zmieniałem żadnej linii. Wyjaśnię, czy w tym przypadku zadanie wykonano wg planów, czy dokonano zmian poza mną. Do zmian ustaleń poza mną dochodzi. Uzgodniłem z Energą, że w Paulince będzie lampa przy posesji nr 5. Mimo to Energa bez mojej wiedzy odstąpiła od realizacji- będę to wyjaśniał (Załącznik 1 - schemat). Ze względu na niewystarczające fundusze na ten cel, nie mogę zrealizować wszystkich planów, ale będę je stopniowo wdrażał i weryfikował pod względem  rzeczywistych potrzeb.
 12. 09.02.2021 r. – Odbyłem spotkanie z p. Damianem Dylewskim Przedstawicielem EKO-MAZ w sprawie przedłużającego się rozstrzygnięcia  postępowania na odbiór odpadów w Gminie Iłów.
 13. 10.02.2021 r. – Zwołano sztab kryzysowy  w związku z przewidywanym przekroczenie stanu alarmowego na Wiśle.
 14. 11.02.2021 r. – Na wniosek Wójta obradowała Komisja budżetowa. Wniosek wraz z uzasadnieniem w  załączeniu.
 15. 16.02.2021 r. – Udzieliłem wywiadu w Radio Sochaczew.
 16. 18./23/02./2.03.2021 r. – Odbyłem cykl spotkań z Sołtysami. Tematem spotkania było omówienie  możliwości budżetu Gminy w zakresie inwestycji drogowych w kontekście wydzielanego funduszu sołeckiego.  O budżecie gminy informowała p. Skarbnik A. Brzeska, a o bieżących pracach p. W. Kudarewko. Na wszystkie spotkania zaproszony był p. Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Tomaszewski i Przewodniczący Komisji Budżetowej Marek Ziółkowski (informacja na ilow.pl). Zbliża się Dzień Sołtysa. W związku z tym, chcę podziękować za współpracę, za indywidualne rozmowy w okresie ograniczonych kontaktów. W ubiegłym roku restrykcje Covid-19 były powodem odwołania Powiatowego Dnia Sołtysa - kiedy możliwości organizowania spotkań powrócą, to wraz Przewodniczącą  MIR Powiatu Sochaczewskiego będziemy organizować uroczystość - miejsce jest zarezerwowane od ubiegłego roku. Proszę przyjąć życzenia – zdrowia, satysfakcji ze współpracy z Samorządem Gminy Iłów.
 17. 24.02.2021 r. – Urząd Gminy odwiedził p. Minister Maciej Małecki oraz p. Prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Omówiono stan zagrożenia powodziowego i zakres prowadzonych prac lodołamaczy  w związku z przekroczeniem stanu alarmowego na odcinku Wisły Wyszogród-Włocławek.
 18. 25.02.2021 r. – Udzieliłem wywiadu w e-Sochaczew.pl po opublikowaniu anonimowego artykułu w sprawie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Iłów. Pismo Eneris  cyt. „wybrani radni” przekazali do prasy, a redakcja opublikowała fragmenty z interpretacją anonimowych radnych. Sposób działania jest potwierdzeniem zasad współpracy  „wybranych radnych” z Wójtem (wywiad dostępny na ilow.pl).
 19. 25.02.2021 r. – Wystąpiłem z wnioskiem do MKO w Warszawie w sprawie wydania opinii w sprawie Przekształcenia SP im. Wojska Polskiego w Giżycach wg uchwały intencyjnej z dnia 12 stycznia 2021 r.
 20. 25.02.2021 r. – Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Rynku Pracy. Zaskakująco niski wskaźnik bezrobocia w Powiecie.
 21. 26.02.2021 r. – Wały wiślane wizytowała Kierownik Nadzoru Wodnego w Płocku p. Urszula Cendlewska . Topniejący śnieg odkrył uszkodzenia wałów dokonane przez bobry, które zostały zidentyfikowane przez Druhów Strażaków. W dniu następnym - 27.02.2021 r. wały zostały  zabezpieczone. Rozkopane ubytki wałów zostały wypełnione workami z piaskiem. W akcji brali udział Druhowie z OSP: Iłów, Brzozów, Giżyce, Suchodół. Akcją kierował p. Komendant Sylwester Róg, który przez cały okres Stanu Alarmowego patrolował wały wzdłuż Wisły. Druhom Strażakom dziękuję za pożyteczną pracę. W tym samym dniu wieczorem stan alarmowy został odwołany.
 22. 01.03.2021 r. – W PUP podpisałem umowę dającą bezrobotnej możliwość odbycie stażu w Urzędzie Gminy.
 23. 02.03.2021 r. – Udzieliłem wywiadu w Radio Sochaczew (dostępny ilow.pl)
 24. 03.03.2021 r. – Wyjaśniona została sprawa odrzucenia wniosku OSP Łady na dofinansowanie prac wykończeniowych świetlicy. Do Urzędu Marszałkowskiego nie dotarł w porę dokument. Byłem  zapewniany, że został wysłany. Urząd Marszałkowski w związku z utrudnieniami Covid-19 przywrócił termin uzupełnienia dokumentu. Dziękuję za tę możliwość. Dziękuję za pomoc i rozeznanie sprawy: Radnemu Sejmiku p. Adamowi Orlińskiemu, Agnieszce Żukowskiej ze Stowarzyszenia i LGD Aktywni Razem, Wiceprzewodniczącemu p. Przemysławowi Wasilewskiemu, Radnej  p. Joannie Rybickiej. Zgodnie z prośbą Radnego p. Jakuba Zientary i zaistniałych innych okoliczności, zaprzestałem dochodzenia ustalenia winnych zaniedbań.
 25. Do sprawozdania załączam odpowiedzi na pytania - wnioski – zarzuty sformułowane przez Radną Powiatową p. Wandę Dragan na ostatniej sesji (ad: żenującego odbioru drogi ul. Wyzwolenia, zaskarżenia do Sądu uchwały o wotum zaufania, o dostępności czy niedostępności wójta). Na sesji powiatowej Wójta Iłowa publicznie nazwała  Pani „rzecznikiem Starostwa”. Pytanie, czy to służy  budowaniu  dobrych relacji ze Starostwem? Mnie na tych relacjach zależy - Załącznik 2.