W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Informacja nr 29 z działalności Wójta w okresie od XXXIX Sesji Rady Gminy Iłów odbytej 11 maja 2021 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
 1. 12.05.2021 r. – Podpisałem umowę na przebudowę SP w Giżycach na potrzeby żłobka "Maluch Plus". Umowa z PHU „PROBUD” na kwotę 389 622,72 zł przewiduje przebudowę pomieszczeń na potrzeby żłobka i łazienek na potrzeby uczniów szkoły z oddziałem przedszkolnym. Umowę podpisali: Sławomir Zbińkowski – właściciel firmy, Wójt i Skarbnik w imieniu Gminy. Prace musiały być przesunięte ze względu na egzamin ósmoklasistów, stąd terminy są jeszcze bardziej napięte. Ponadto w budynku jest niejednolity strop, co wymaga korekty  projektowej.
 2. 13.05.2021 r. – Wraz z Druhami OSP Giżyce uczestniczyłem w uroczystym  przekazaniu Promesy na kwotę 550 000 zł na zakup średniego samochodu bojowego. Promesę w OSP Szydłowo k. Mławy Prezes Paweł Zych  otrzymał z rąk Ministra Macieja Wąsika w obecności  Komendanta Głównego PSP Andrzeja Bartkowiaka. Ponadto odbyła się debata nad propozycją Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej.
 3. 14.05.2021 r. – Uczestniczyłem w VIII Memoriale Sylwestra Rozdżestwieńskiego. Organizatorami byli: Zenon Grąbczewski - PZS w Sochaczewie, SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie, Klub Uczniowski Fortuna. Dziękuję za wsparcie Komendantom  PSP w Sochaczewie p. Piotrowi Piątkowskiemu i p. Mirosławowi Gorzkiemu, p. Komendantowi Gminnemu Sylwestrowi Róg  i OSP Iłów z Prezesem p. Jakubem Zientara. Dziękuję pracownikom Hali, Radnym i wszystkim wspierającym organizację Memoriału.
 4. 15.05.2021 r. – Przywitałem Harcerzy z Rumii na Szlaku Cichociemnych w Brzozowie. Miejsca pamięci w Gminie Iłów są coraz częściej odwiedzane przez turystów.
 5. 17.05.2021 r. – Odbyłem spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie przekształcenia SP w Giżycach i w sprawie organizacji Dnia Dziecka. Ponadto skierowałem list do Uczniów, Rodziców, Nauczycieli i Dyrektorów w dniu powrotu do nauczania stacjonarnego oraz zbliżającego się egzaminu ósmoklasisty.
 6. 19.05.2021 r. –Wraz z pracownikami Anitą Głażewską i Wojciechem Kudarewko odbyłem robocze spotkanie z Dyrekcją  KOWR w sprawie określenia ramowego harmonogramu przejęcia oczyszczalni w Brzozowie.
 7. 20.05.2021 r. –Wraz z p. Skarbnik podpisałem umowę z WIOŚ na punkt konsultacyjny do programu „Czyste Powietrze”. Punkt jest już czynny.
 8. 23.05.2021 r. – Uczestniczyłem w Mszy Św. w Zycku w 11.rocznicę powodzi.
 9. 24.05.2021 r. – Na zaproszenie Sołtysa Załuskowa uczestniczyłem w patriotycznej uroczystości z okazji 115.rocznicy ufundowania Kapliczki. Dziękuję p. Sołtysowi za inicjatywę.
 10. 25.05.2021 r. – Uczestniczyłem w uroczystym koncercie z okazji Dnia Matki - wszystkim Mamom złożyłem życzenia. Organizatorom – dyr. GOK Małgorzacie Kunz, dyr. Biblioteki Annie Bartos-Kornackiej, p. Elżbiecie i Piotrowi Tutka i innym osobom wspomagającym bardzo dziękuję.
 11. 27.05.2021 r. – W Dzień Samorządowca do Urzędu dotarły życzenia między innymi od Wojewody Mazowieckiego P. Konstantego Radziwiłła, z PSP w Sochaczewie, ze szkół.  Złożyłem życzenia wszystkim pracownikom. Wdrożyłem 4-5% inflacyjną regulację płac dla pracowników.
 12. 27.05.2021 r. – Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji: Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego, Ładu i Porządku z udziałem przedstawicieli KOWR i mieszkańców bloków z Brzozowa. Komisje pozytywnie wypowiadały się o przejęciu od KOWR działki z oczyszczalnią ścieków w Brzozowie i dwóch innych działek. Za przejęcie KOWR przewiduje rekompensatę adekwatną do kosztów modernizacji oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej.  Od ponad 10 lat Samorząd Gminy Iłów otrzymywał oferty przekazania działek i oczyszczalni. Nie zabezpieczył miejsca na ewentualną oczyszczalnię ścieków. Zapewne zadanie jest bardzo trudne, skoro popierane jest również przez radnych poprzedniej kadencji, w tym sołtysa Brzozowa, którzy wcześniej nie brali takiej możliwości pod uwagę. Jeżeli inicjatorem zebrania był p. radny - Sołtys Brzozowa Andrzej Orliński, to należy zadać pytanie, ile takich inicjatyw podejmował w poprzednich  kadencjach i jak konsekwentnie pilnował złożonych wniosków? Przejęcie będzie możliwe po uzyskaniu dofinansowania na kanalizację Brzozowa, gdzie modernizacja istniejącej sieci będzie częścią przedsięwzięcia. Obecnie widzę taką możliwość, pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych, dlatego w lutym br. złożyłem wniosek do wydzielonego Funduszu rządowego na kanalizację Brzozowa   (wniosek nie uwzględniony w dofinansowaniu). Na dzień dzisiejszy zlecone jest opracowanie koncepcji na modernizację oczyszczalni w Iłowie i sieć kanalizacyjną z uwzględnieniem w I etapie rozwiązania problemu mieszkańców bloków w Brzozowie, którzy obecnie płacą wysokie stawki za ścieki. Z mojego punktu widzenia zadanie będzie możliwe do realizacji, pod warunkiem, że będzie opierać się na pracy i konsekwencji w działaniu. 
 13. 28.05.2021 r. – Uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy. Zaopiniowano podział środków Funduszu Pracy –covid-19. Stan bezrobocia: 6,3% - w kraju, 5,2% - w woj. Mazowieckim, 4,9% - w powiecie sochaczewskim.
 14. 31.05.2021 r. – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego uwzględniło włączenie Gminy Iłów do Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego (do ŻOF włączono 23 JST). Region obejmuje gminy powiatów: żyrardowskiego, sochaczewskiego, grójeckiego. Na podstawie dokumentów i konsultacji przygotowany będzie Plan Działań dla Innego Instrumentu Terytorialnego Obszaru Funkcjonalnego w perspektywie 2021-2027.
 15. 1-2.06.2021 r. -  W  Dzień Dziecka 1 czerwca odwiedziłem wszystkie szkoły i przedszkola. Dzieci otrzymały pamiątkowe zawieszki i lody. 2 czerwca odbyły się zawody sportowe -rywalizowały reprezentacje szkolne.
 16. 07.06.2021 r. –Uczestniczyłem w Radzie Społecznej Szpitala.
 17. 08.06.2021 r. – Udzieliłem wywiadu w Radio Sochaczew (wywiad dostępny na stronie ilow.pl). Uczestniczyłem w Zebraniu prezesów jednostek  OSP w Gminie Iłów – zebranie zwołał Prezes Edward Krakowiak. Dotyczyło organizacji zawodów pożarniczych.
 18. 09.06.2021 r. – W trakcie dyżuru przyjmowania skarg i wniosków przyjąłem delegację w składzie: W-ce Przewodniczący P. Wasilewski, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej D. Bernat i mieszkanka Henrykowa. Rozmówcy podjęli sprawę dystrybucji na drogi gminne pozyskanego destruktu. Dwoje uczestników, mimo emocji,  zachowało normy dyskusji. Wszelkie normy przekroczyła p. Bernat. Próbowała narzucić mi dystrybucję pozyskanego destruktu tylko dla 7 wniosków, które jednocześnie wpłynęły do Urzędu pod jej kontrolą. Oprócz problemu destruktu, głównym celem jak zawsze była negatywna ocena  Wójta jako „nieudacznika”, wcześniej „odpornego na wiedzę” „małego Jasia”, „rzecznika Starostwa”, „bez honoru”, itp.  Stwierdziła, że Wójt funkcjonuje tylko dzięki pracownikom.  P. Radna próbowała imponować wszechstronną wiedzą, łaciną. Mówię o tym, ponieważ przekazała wszystkie informacje o swoich codziennych działaniach od początku kadencji. Wg p. Radnej Bernat w Gminie Iłów nic pozytywnego się nie dzieje. O działaniach p. Radnej, o opiniowaniu Wójta  wiem od dawna i nie zamierzam w niczym przeszkadzać.  Nie jest to miłe, ale odzwierciedla cele i narrację KRR. Koresponduje z wcześniejszymi wypowiedziami, chociażby  z określeniem  Przewodniczącego „brak  profesjonalizmu” w wywiadzie z 11.03.2021 r. KRR  postuluje zadania od lat nie realizowane albo w ogóle nierealne do wykonania w krótkim czasie, a później upowszechnia w środowisku winę lub zaniedbania Wójta. Mieszkańcy zapewne dostrzegli również aktywność p. Radnej w trakcie kryzysu śmieciowego - rzekomo też dla dobra Mieszkańców poddała krytyce nową firmę odbierającą odpady. Gotowa była nawet na wyższą stawkę od poprzedniej firmy.  Nie spełniły się przepowiednie p. Radnej Bernat, że firma Eko-Maz będzie niewydolna. Mieszkańcy są zadowoleni z obsługi, a stawki za odpady dla Mieszkańców, na czym mnie przede wszystkim zależało są korzystniejsze. Trudno zrozumieć, jaki cel i czyje interesy realizowała wtedy P. Radna Bernat? Wychodzę z założenia, że moje słowa, czyny świadczą o mnie i ocenę mojej postawy  i p. Radnej pozostawiam Mieszkańcom. Pracuję w Gminie Iłów od 28 lat i skupiam się na zadaniach. Nie muszę imponować za wszelką cenę. Mieszkańców zapewniam, że negatywne opinie p. Bernat  nie mają żadnego wpływu na moją pracę. Dostrzegam rozbieżność – większość docierających do mnie informacji jest mimo wszystko pozytywna. Pani Bernat rozmowę zakończyła podkreśleniem swojej pozycji,  trzaskając  drzwiami. Jeszcze nie ma uszkodzeń, więc nie reaguję. Formułowanie opinii o kimś najczęściej świadczy o mnie, więc staram się tego unikać. Doświadczenie zawodowe, poczucie odpowiedzialności, zobowiązuje mnie do taktownego zachowania i poszukiwania  pozytywnych cech u współpracowników.  Wyjaśniam, że o wniosku o przekazanie destruktu pomyślałem już w momencie ogłoszenia robót na drodze nr 575. Natychmiast podziękowałem p. Marszałkowi za inwestycję, by stworzyć jak najlepszą atmosferę przed podjęciem decyzji o przekazaniu destruktu. Domyślam się, że p. P. Wasilewski zabiegał o większą ilość destruktu dla Gminy Iłów, ale mnie o tym nie mówił. Nie interesuje mnie, komu i ile obiecała p. Radna Bernat- ze mną nic nie uzgadniała.  Na mój – Wójta wniosek Pan Marszałek odpowiedział pozytywnie i ja na własną odpowiedzialność destrukt   rozdysponowałem. Przekłamaniem albo propagandą jest przekazywanie informacji, że destrukt przekazywał ktokolwiek poza Wójtem. Niektóre wioski pomogły Gminie podstawiając transport, czy sprzęt do rozgarniania. Dzięki temu Gmina poniosła niższe koszty, a mieszkańcy mogli być bardziej usatysfakcjonowani. Dziękuję za pomoc.
 19. 11.06.2021 r. – Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu SGTPG w Łącku.
 20. 14.06.2021 r. – Podpisałem umowy  na dofinansowanie z Urzędu Województwa Mazowieckiego na kwotę 325 000 zł (145 tys. zł na wsparcie OSP, 120 tys. zł na przebudowę drogi w Brzozówku, 6x10 tys. zł MIAS).
 21. 14.06.2021 r. – Uczestniczyłem  w Walnym Zebraniu LGD w Gąbinie.
 22. 15.06.2021 r. – Uczestniczyłem w posiedzeniach: Komisji budżetu i finansów oraz Komisji oświaty.
 23. 16.06.2021 r. – Odbyło się szkolenie dla Mieszkańców w ramach punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze.
 24. 17.06.2021 r. – Uczestniczyłem w Gali 8 Wspaniałych.
 25. 18.06.2021 r. – Zainstalowano piłkochwyty  na boiskach: w Kapturach i Giżycach.
 26. 20.06.2021 r. – Na prośbę Prezesa Unii Iłów P. Trafalskiego udostępniłem obiekty gminne do przeprowadzonego Pikniku na koniec sezonu piłkarskiego. Uczestniczyłem w podsumowaniu turnieju dla dzieci. Dziękuję organizatorom za duży wkład pracy i gościnę.
 27. 21.06.2021 r. – Pani Wiesława Zientara przekazała do Urzędu  Kronikę Gminy od września 2019 r. do marca 2021 r. Dziękuję za pracę.