W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Informacja nr 39 z działalności Wójta od LIII Sesji Rady Gminy Iłów odbytej 26 kwietnia 2022 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
1. 26.04.2022 r. – Od Przewodniczącego Rady Gminy Iłów  Sławomira Tomaszewskiego wpłynęło zapytanie do Wójta Gminy Iłów jakie skierował Wiceprzewodniczący Przemysław Wasilewski w sprawie interpretacji Listu Wójta Gminy Iłów z dnia 23 lutego 2022 r. W piśmie p. wiceprzewodniczący Wasilewski odnosi się listu wójta. Zapytanie i odpowiedź: System Rada-interpelacje i zapytania, poz. 26.  
2. 27.04.2022 r. – Uczestniczyłem w XXI Europejskim Kongresie Polska Wieś z udziałem  ministrów rolnictwa z 30.letniego okresu po przemianach. Pierwszy dzień otwierał i zamykał Minister Marek Sawicki główny organizator  Kongresu, a kończył się podsumowaniem  z udziałem  Henryka Kowalczyka Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Grzegorza Pudy Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
3. 28.04.2022 r. – Uczestniczyłem  w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia LGD Aktywni Razem w Gąbinie.
4. 28.04.2022 r. – Uczestniczyłem w spotkaniu wielkanocnym Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów Nr 5 w Iłowie. Dziękuję za zaproszenie.
5. 29.04.202 r. – Podpisałem protokół kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Urzędzie Gminy Iłów. Kontrola trwała 2 miesiące.
6. 30.04.2022 r. – Uczestniczyłem w obchodach Dnia Strażaka.  Gminne obchody upamiętniły 50.Lecie powołania OSP Ostrowce.
7. 01.05.2022 r. – W Zycku Polskim uczestniczyłem  w Mszy Św. w intencji Strażaków.
8. 05.05.2022 r. – Podpisałem umowę na wykonanie zadania z rządowego programu Polski Ład „Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Iłów oraz budowa sieci wodociągowej w m. Giżyce wraz z wymian a hydrantów na terenie Gminy Iłów”.  W wyniku postępowania przetargowego  zadanie zrealizuje firma „Bango” Spółka Jawna, Sławomir Goszczycki, Zdzisław Banaszczak, Wojciech Nowicki z siedzibą w Brochocinku za kwotę 3 284 895,10 zł. W imieniu Spółki umowę podpisał Wojciech Nowicki.
9. 12.05.2022 r. – Odbyło się spotkanie w sprawie organizacji Gminnego Święta Rodziny i Legia MTB Maraton w Rzepkach 29 maja 2022 r.
10. 16.05.2022 r. – Odbyłem spotkanie z Proboszczem Parafii Giżyce Bogumiłem   Bartlewskim w sprawie organizacji Gminnych Dożynek razem z parafialnymi. Ustalono datę  dożynek  11 września 2022 r.
11. 16.05.2022 r. – Redakcja tusochaczew.pl poprosiła mnie o komentarz w sprawie postanowienia WSA z dnia 8 marca 2022 r. dotyczącego skargi na uchwałę z dnia 22 lipca 2021 r. w przedmiocie  nieudzielenia wójtowi wotum zaufania. Sąd nie rozpatrzył sprawy merytorycznie odrzucając skargę. W międzyczasie  redakcja e-Sochaczew.pl  opublikowała artykuł „Skarga Jana Kraśniewskiego w sprawie nieudzielenia wotum zaufania-jest orzeczenie”.  Artykuł zawierał nieprawdziwe sformułowania –„wyrok”, „Sąd rozpatrzył”.  Nie zapadł wyrok, bo Sąd nie rozpatrywał sprawy uzasadniając, że skutki uchwały dla skarżącego są błahe
12. 17.05.2022 r. - Uczestniczyłem w Święcie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie w 18.rocznicę przywrócenia imienia.  
Uczestniczyłem w Gali 8 Wspaniałych w Sochaczewie. Nagrodzono najlepszych wolontariuszy powiatu sochaczewskiego. W Gali uczestniczyli uczniowie ze szkół: w Brzozowie i Iłowie. Gmina Iłów wraz z innymi samorządami fundowała nagrody.
13. 18.05.2022 r. – Na zaproszenie MOW „Dom na Szlaku” w Załuskowie uczestniczyłem w imprezie rekreacyjno-sportowej dla klas I-III szkół podstawowych. Gmina współfinansowała nagrody.
14. 19.05.2022 r. – Uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Rolnictwa i Budżetu i Finansów.
15. 21.05.2022 r. – Uczestniczyłem w Powiatowym Święcie Strażaków  i 30.rocznicy powołania PSP.
16. 22.05.2022 r. – Uczestniczyłem w otwarciu kompleksu rekreacyjno-sportowego w Młodzieszynie.
17. 23.05. 2022 r. – Odbyła się LIV Sesja Rady Gminy Iłów. Na sesji podjęto ważne uchwały. Wprowadzono do budżetu  pozyskane środki z Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa”:  kwotę 183 540 zł na poprawę cyfrowej odporności na zagrożenia w UG (projekt „Cyfrowa Gmina” i kwotę  131 364 zł na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.  Został również zabezpieczony wkład własny do wniosku złożonego do Marszałka Województwa Mazowieckiego na prace przy świetlicy OSP w Ładach (wniosek na 150 000zł). Ponadto podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu - 100 000 zł (2,5% kosztów) na sfinansowanie ‘Remontu drogi powiatowej Nr 3808W Iłów-Aleksandrów.
18. 23-24.05.2022 r. - Uczestniczyłem w XXXVI Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Oprócz sprawozdań z działalności Związku odbyły się dyskusje z udziałem strony rządowej na tematy bieżące oraz prezentacje ekspertów na tematy: koszty w edukacji, gospodarki odpadowej.
19. 27.05.2022 r.  – Uczestniczyłem w ceremonii pogrzebowej śp. Albina Kamińskiego z Ład.
20. 29.05.2022 r. – Odbył się „Piknik Rodzinny” w Rzepkach i zawody kolarskie Legia MTB Maraton. Tak Gmina Iłów uczciła Dzień Matki i Dzień Dziecka.
21. 30.05.2022 r. – Uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym Mazowieckich strukturalnych inwestycji terytorialnych (MSIT) zaplanowanych do wdrażania w ramach programu regionalnego  Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027(FEM 2021-2027).
22. 31.05.2022 r. – Uczestniczyłem w Święcie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Dom na Szlaku” w Załuskowie.
23. 01.06.2022 r. – Złożyłem życzenia wszystkim dzieciom i przekazałem słodycze.
24. 02.06.2022 r. – Uczestniczyłem w Festiwalu Twórczości Wszelakiej „Erminówka II” 2022.
25. 06.06.2022 r. – W Mszczonowie wraz z p. Skarbnik podpisaliśmy 10 umów z programu MIAS na łączną kwotę 98 000 zł. W 10 sołectwach przybędzie 31 lamp fotowoltaicznych. Przewidywany  koszt to  ok. 240 tys. zł, tzn. wkład własny przekroczy fundusz sołectw.
26. 09.06.2022 r. – Uczestniczyłem w podsumowaniu Konkursu LOP. Podsumowanie odbyło się w SP w Kapturach pod kierunkiem p. Dyr. Leokadii Brzozowskiej.
27. 11.06.2022 r. – Uczestniczyłem w obchodach 95.Lecia OSP Giżyce. Druhom dziękuję za zaproszenie. Życzę dalszego rozwoju.
28. 13.06.2022 r. – Mieszkanka Lasotki p. Alina Szymaniak w niedzielę 12 czerwca ukończyła 100 lat. Wraz z GOPS-em, Kołem Emerytów Jubilatce złożyliśmy życzenia.
29. 15.06.2022 r. – P. Minister Maciej Małecki przekazał promesy z Rządowego Programu  „Polski Ład” edycja II. Trzy wnioski  na łączną kwotę 9 mln zł uzyskały dofinansowanie w kwocie 8 480 000 zł. Teoretycznie wg założeń Programu wkład własny to tylko 520 000 zł. Wnioski obejmują wg zadań:
1) Budowę wraz z modernizacją odcinków dróg o łącznej długości 3 762 m w Białocinie i Emilianowie (2 470 000zł).
2) Modernizację Oczyszczalni Ścieków w Iłowie-etap II (4 750 000 zł).
3) Rozbudowę wraz z termomodernizacją budynku administracyjnego wraz ze zmianą źródła ciepła (1 260 000 zł).
Jest to wynik częstych rozmów z P. Ministrem Maciejem Małeckim, analizy możliwości wygospodarowania wkładu własnego w budżecie Gminy i zagrożeń wynikających ze skutków wojny. Dziękuję za akceptację wszystkich wniosków w całości. Najbardziej oczekiwane przez mieszkańców to drogi - łącznie blisko 4 km.  Budynek w centrum Iłowa od ponad 20 lat niszczeje - pozostaje bez pełnego zagospodarowania. Ważna tu jest wymiana źródła ciepła. Modernizacja Oczyszczalni ścieków na początek  umożliwi uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Brzozowie, a w perspektywie w całej Gminie. Działania w porozumieniu z KOWR stwarza możliwość pozyskania dodatkowych pieniędzy. Jest to bardzo trudne zadanie, pewnie dlatego od lat odkładane, ale trzeba próbować wykorzystać szansę.
30. 20.06.2022 r. – Wniosek  Gminy Iłów na przebudowę drogi Giżyce – Antosin (202 m+323m- łącznie 525 m)  uzyskał dofinansowanie w kwocie 154 000 zł z budżetu województwa Mazowieckiego w ramach zadania ochrona gruntów rolnych.
31. 22.06.2022 r. – Ogłoszono przetarg na  „Rozbudowę i modernizację istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozowie Starym oraz budowę kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Stary-iłów etap I”. Zadanie , na które z Polskiego Ładu Edycja I jest dofinansowanie 8 550 000 zł,  z subwencji na kanalizację ok. 2 200 000 zł i deklarowane środki z KOWR.  Przy obecnych cenach należy liczyć się z dużym wkładem własnym.
32. 24.06.2022 r. – Gmina Iłów otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 90 000 zł na prace wykończeniowe przy świetlicy OSP w Ładach. Jest to 60% przewidywanych kosztów. Sprawę pilotował Przewodniczący Sejmiku województwa Mazowieckiego Adam Orliński. Dziękuję za pomoc.
33. 24.06.2022 r. – Uczestniczyłem w zakończeniu roku szkolnego w SP w Kapturach. Podziękowałem p. Dyrektor Leokadii Brzozowskiej za ponad 40.letnie kierowanie szkołą. Kończy się kadencja, stąd ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora szkoły.
34. 25.06.2022 r. – Uczestniczyłem w II Pikniku Rodzinnym w SP w Kapturach.
35. 28.06.2022 r. – Dokonano otwarcia ofert w przetargu „Przebudowa dróg gminnych w m. Iłów i Giżyce”. Najniższa oferta to kwota 1 623 856,05 zł. To znacznie więcej w stosunku do złożonego wniosku do Polskiego Ładu i kosztorysu.
Uczestniczyłem w posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Iłów.
36. 29.06.2022 r. – Z udziałem Ministra, Posła na Sejm RP Macieja Małeckiego, Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, Starosty sochaczewskiego Jolanty Gonta uroczyście przekazano do użytku SUW w Lubatce.  Inwestycja rozpoczęta w 2016 r. Wybudowano wtedy studnię (163 967,28zł), ogrodzono teren (57 600zł). Dofinansowanie w  kwocie  1 400 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozwoliło wybudować SUW w całości. W 2021 r. wydano 1 936 692,13 zł, łącznie od 2016 r.  2 173 859,41 zł. W tym 128 728,83 zł to środki z FS 18 sołectw.
37. 29.06.2022 r. –Radny Andrzej Orliński  w imieniu  KRR złożył wniosek, w którym zobowiązał wójta do przygotowania uchwały dotyczącej drogi nr 380218W w Brzozowie A. Wniosek i odpowiedź- System Rada-Interpelacje i zapytania poz.27.  O podjętych działaniach  dotyczących tej i innych dróg informuję zainteresowanych mieszkańców na bieżąco. Radni wiedzą, że działania są podjęte. Dlaczego składają wniosek- trudno powiedzieć. Dlaczego wniosek dotyczy tylko drogi w Brzozowie A? Gdzie drogi: w Rokocinie, Załuskowie, Leśniakach, Henrykowie - tam też podejmujemy działania prowadzące do złożenia wniosków. Prosiłem o większe środki na wkłady własne. Wg mnie wydzielenie Funduszu Sołeckiego nie zwiększa możliwości zabezpieczenia środków na wkłady własne do wniosków na inwestycje. Mieszkańcy też mają prawo do myślenia.