W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Informacja nr 41 z działalności Wójta od LVII Sesji Rady Gminy Iłów odbytej 4 sierpnia 2022 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
 1. 05.08.2022 r. – Organizator „Wielkiego Pożegnania Lata w Iłowie”  WORLD MEDIA uzgodnił z Policją zasady bezpieczeństwa podczas imprezy. Uczestniczyłem w spotkaniu na terenie imprezy.
 2. 14.08.2022 r. – Odbyło się VIII spotkanie plenerowe „Płynie Wisła płynie Po Iłowskiej Gminie”. Towarzyszący akcent  to „Bitwa Warszawska 1920 – Pamiętamy!” i  Święto Wojska Polskiego.
 3. 16.08.2022 r. – Udzieliłem wywiadu w Radio Sochaczew.
 4. 24.08.2022 r. – Złożono wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej 380221W Stegna-Olszowiec-Miękinki”. Długość odcinka to 607,40 m, szerokość jezdni 3,5 m, pobocza 2x0,75 m. Kosztorys zadania to 723 972,38 zł, a przewidywane dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych.
 5. 24.08.2022 r. – Podpisano umowę z wykonawcą  EKO-KOMPLEKS Jerzy Fidrysiak, Jolanta Budzińska Spółka Jawna z siedzibą w Rzgowie na realizację robót budowlanych zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Iłowie – etap I”. Zakres prac obejmuje: stację zlewczą ścieków dowożonych, budowę zbiornika ścieków dowożonych oraz budowę wiaty na osad odwodniony. Wynagrodzenie Wykonawcy wg umowy to kwota 2 298 600 zł, termin realizacji do 10 grudnia 2022 r.
 6. 25.08.2022 r. – Odbyło się „ XXIII Wielkie Pożegnanie Lata w Iłowie”. Na ręce organizatora Prezesa World Media Roberta Klatta złożyłem list gratulacyjny z okazji jubileuszy: 25-Lecia tej imprezy i 30-Lecia Zespołu Classic.
 7. 30.08.2022 r. – Udzieliłem wywiadu w radio Sochaczew.
 8. 30.08.2022 r. – W auli Jana Pawła II w Iłowie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i młodzieży.  Wg podjętej uchwały Rady Gminy w tym roku rozdysponowano 50 550 zł za osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2021/22. Komisja  przyznała 37 stypendiów po 650 zł za wyniki nauczania, 85 po 300 zł za osiągnięcia sportowe, artystyczne i w konkursach i jedną nagrodę specjalną. Ponadto dwie nauczycielki złożyły ślubowanie i otrzymały akty nadania na stopień nauczyciela mianowanego. Wręczyłem  też powierzenia  stanowiska dyrektora SP w Kapturach p. Tomaszowi Studzińskiemu na okres do 31 sierpnia 2027 r. i p.o. obowiązki dyrektora Przedszkola w Iłowie p. Agnieszce Banaszek na okres do 31 sierpnia 2023 r.
 9. 31.08.2022 r. – Wpłynęło pismo p. Przewodniczącego Sławomira Tomaszewskiego w odpowiedzi na wniosek wójta z 10.08.2022 r. w sprawie nieruchomości w Giżycach. W piśmie jest brak odpowiedzi na podstawowe pytanie – źródło finansowania ewentualnego przejęcia i utrzymania całej nieruchomości – pałacu i parku.
 10. 01.09.2022 r. – Uczestniczyłem  w inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Kapturach i w Szkole Podstawowej w Brzozowie. Na grobach żołnierzy września 1939 r. zapaliłem znicze w 83.Rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Pani Sekretarz uczestniczyła w Inauguracji zajęć w Żłobku Maluch Plus w Giżycach, gdzie rozpoczyna pracę p.o. dyrektora pani Karolina Mikołajczyk. Podziękowano za pracę dotychczasowej dyrektor Krystynie Wilczek, która złożyła rezygnację.
 11. 02.09.2022 r. – Uczestniczyłem w Narodowym Czytaniu Ballad i Romansów Adama Mickiewicza. Organizatorom – Małgorzacie Kunz i Annie Kornackiej-Bartos dziękuję za przygotowanie spotkania, a prezentującym utwory polskiego romantyzmu gratuluję zaangażowania. 
 12. 04.09.2022 r. – Odbyły się Gminne zawody pożarnicze. Do zawodów przystąpiło 5 jednostek OSP: Brzozów, Giżyce, Iłów, Ostrowce, Suchodół. Wygrała OSP Brzozów  i awansowała do zawodów powiatowych. Przewodniczącym komisji sędziowskiej był starszy kapitan Rafał Krupa, obecny był z-ca Komendanta PSP brygadier Maciej Bieńczyk oraz Prezes Powiatowy Związku OSP RP Andrzej Tkaczyk. Komendantowi  Józefowi Smagała i Druhom dziękuję za przygotowanie zawodów, a  kuchni szkolnej za przygotowanie poczęstunku. Zawody cieszyły się zainteresowaniem kibiców. W zawodach powiatowych 10.09.2022 r. OSP Brzozów zajęła II miejsce - gratuluję.
 13. 05.09.2022 r. – W Kamionie podpisałem umowę z WFOŚiGW w Warszawie na odbiór azbestu w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Kwota dofinansowania 29 455,28 zł stanowi 70% kosztów. Do utylizacji oddano blisko 120 ton wyrobów azbestowych.
 14. 07.09.2022 r. -  Druhowie OSP pozyskali nowy sprzęt – quad. Dziękuję p. Ministrowi Maciejowi Małeckiemu za wsparcie i Komendantowi Głównemu Straży Pożarnej za przekazane środki.
 15. 08.09.2022 r. – Złożyłem wniosek do Sądu o wpis do ksiąg wieczystych prawa pierwokupu nieruchomości w Giżycach (pałac z parkiem) wpisanego do rejestru zabytków. Złożenie wniosku - wpisu prawa pierwokupu nie generuje kosztów dla Gminy Iłów. Jedyny koszt to 150 zł. 
 16. 11.09.2022 r. – Odbyły się Gminne Dożynki – Giżyce 2022. Starostami dożynek byli Państwo Agnieszka i Sławomir Rolewscy z Giżyczek. Współorganizatorem była Parafia i ks. Proboszcz Bogumił Bartlweski. Dziękuję wszystkim zaangażowanym: GOK, GBP, KGW, OSP Iłów z Komendantem Józefem Smagałą, P. Sołtys Giżyc Bożenie Stępień, Sołtysowi Sarnowa Pawłowi Gołasiewicz.
 17. 13.09.2022 r. – Udzieliłem wywiadu w Radio Sochaczew.
 18. 15.09.2022 r. – Uczestniczyłem w uroczystej LVIII Sesji Rady Gminy, na której podjęto uchwałę w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Iłów” Zygmuntowi Stokalskiemu. Wniosek w sprawie złożył Adam Garstka sołtys Załuskowa.
 19. 16.09.2022 r. – Odbyłem spotkanie z przedstawicielami CPK: Piotrem Studnickim i Joanną Bogdanowicz ekspertami ds. relacji z otoczeniem inwestycji kolejowych. Uzgodniono spotkanie konsultacyjne w Iłowie na dzień 03 listopada 2022 r. Nowych informacji dotyczących przebiegu tras nie ma.
 20. 16.09.2022 r. – Odbyła się V edycja Rajdu „100 km rowerem na 100.Rocznicę Odzyskania Niepodległości" przez Polskę. Rajd kończył 5-letni okres obchodów rocznicowych. Uczestnicy rajdu wzięli udział w odsłonięciu obelisku z pamiątkową tablicą w Załuskowie.
 21. 17.09.2022 r. – Odsłonięto tablicę pamiątkową poświęcono bohaterom września: Generałowi Tadeuszowi Kutrzebie i poległym żołnierzom w obronie Załuskowa 1939 r. Inicjatorem obelisku był sołtys Adam Garstka. Dziękuję inicjatorowi sołtysowi Adamowi Garstce. Dziękuję Pani Sekretarz Katarzynie Michalskiej za współprowadzenie, przygotowanie pięknej oprawy z muzyką Kurylewicza, Apelu Poległych. Dziękuję dyrektorom szkół, MOW, Kołu Łowieckiemu Żbik za Poczty Sztandarowe. Dziękuję młodzieży za udział.
 22. 18.09.2022 r. – Wraz z delegacją uczestniczyłem w Dożynkach Powiatowych w Brochowie. Dziękuję Starostom dożynkowym Państwu Agnieszce i Sławomirowi Rolewskim z Giżyczek i Druhom z OSP Suchodół.
 23. 20.09.2022 r. – Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji budżetu i finansów, którą Przewodniczący Marek Ziółkowski zwołał na wniosek wójta. Oprócz bieżących zmian w WPF i uchwale budżetowej przekazałem informacje o priorytetowych inwestycjach, na które zostały pozyskane dofinansowania wg wykazu inwestycji do realizacji w 2023 r. zał. Zadałem pytanie, czy radni KRR będą dążyć do wykonania prawa pierwokupu nieruchomości w Giżycach - pałac wraz z parkiem? Nie uzyskałem odpowiedzi. 
 24. 20.09.2022 r. – Złożyłem wniosek do Przewodniczącego Sławomira Tomaszewskiego o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji projekty uchwał intencyjnych w sprawie dróg w Budach-Rokocinie i w Załuskowie. zał.
 25. 22.09.2022 r. – Uczestniczyłem w podsumowaniu akcji pod patronatem Ministra Macieja Małeckiego Wspólnie Sprzątamy Lasy organizowanej przez wolontariuszy Orlen Projekt z Prezesem Marcinem Kaszą. W akcji wzięło udział 11 samorządów z powiatów: sochaczewskiego, płockiego i żyrardowskiego, w tym grupa uczniów ze SP w Kapturach z dyrektorem Tomaszem Studzińskim. Akcję na terenie Gminy Iłów koordynowała Beata Leśniewska.
 26. 23.09.2022 r. – Podpisałem umowę na sprzedaż sieci teleinformatycznej z programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Iłów…” za kwotę 123 000 zł brutto.
 27. 26.09.2022 r. – W trakcie uroczystości jubileuszowych 100-Lecia SP im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym oddano do użytku salę gimnastyczną. W uroczystości wzięli udział: Minister, Poseł na Sejm Maciej Małecki, Wiceprzewodniczący Sejmiku woj. Mazowieckiego Adam Orliński, Mazowiecki Wicekurator Krzysztof Wiśniewski, Starosta sochaczewski Jolanta Gonta, przedstawiciele samorządów powiatu sochaczewskiego, absolwenci szkoły. Gościem specjalnym była olimpijka Luiza Złotkowska.