W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
W dniu 20 września 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa przewiduje możliwość ubiegania się o wypłatę dodatku tzw. podmiotom wrażliwym.

Na jej podstawie, o jednorazowy dodatek mogą się ubiegać podmioty wrażliwe:

1. które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności,

2.  których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 
Podmioty, które chcą się ubiegać o przyznanie dodatku winny wypełnić wniosek, stanowiący załącznik do  Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. z 2022 r, poz. 1976).

Źródło spalania paliw musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek wyniesie 40 procent różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat. Wnioskodawca musi przedstawić dokument potwierdzający ilość i cenę paliwa zakupioną w bieżącym roku. Dokumenty te powinny obejmować co najmniej 50 procent rocznej ilości paliwa przyjętego do obliczenia średniego rocznego zużycia.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Iłów ul. Płocka 2, 96-520 Iłów  (pokoje nr 2 i 7) w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku.
 
Lista podmiotów wrażliwych uprawnionych do uzyskania dodatku  
Art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.  
 Do wniosku należy dołączyć:
  1. Potwierdzenie zgłoszenia pieca do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
  2. Faktury Potwierdzające zakup opału za 2020, 2021 oraz 50% kosztów z 2022r
  3. Oryginały lub kopie dokumentów (potwierdzone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem), potwierdzające uprawnienia do reprezentowania podmiotu.
  4. Zestawienie zgromadzonych faktur przedstawionych w pkt. 2.
Dokumenty do pobrania: