W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Informacja nr 43 z działalności Wójta od LX Sesji Rady Gminy Iłów odbytej 24 października 2022 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
1. 25.10.2022 r – Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów nr 5 w Iłowie. Wybrano nowy Zarząd z Przewodniczącą Elżbietę Idźkowską na czele. Gratuluję wyboru, ustępującemu Zarządowi z Przewodniczącą Wiesławą Zientara dziękuję za współpracę.
2. 03.11.2022 r. – Do Wojewody Mazowieckiego złożono wniosek o objęcie dopłatą w 2023 r. realizacji zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wniosek zakłada dofinansowanie w kwocie 740 498,70 zł i udział własny 158 127,34 zł- razem 898 626,04 zł.
3. 03.11.2022 r. – Odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne mieszkańców z przedstawicielami CPK projektantów linii kolejowych, dotyczące przebiegu linii kolejowych, w szczególności wg Wariantu nr 1 na odcinku przez tereny Gminy Iłów. W sprawie planowanego przebiegu linii kolejowej wg Wariantu nr 1 (czerwonego). Zebrane stanowiska mieszkańców i stanowisko - sprzeciw wójta zostały przekazane do CPK.
4. 08.11.2022 r. – Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.
5. 09.11.2022 r. – Zarządzeniem nr 107 odwołałem ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie Annę Majchrzak. Podstawą prawną odwołania był art.66 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Oświatowe. Brałem pod uwagę stan przygotowania roku szkolnego 2022/2023, rotację nauczycieli, zaangażowanie.
6. 10.11.2022 r. – Zarządzeniem nr 112 powołałem pełniącą obowiązki Dyrektora SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie Elżbietę Kopka. Przy powołaniu brałem pod uwagę zaangażowanie w pracy na przestrzeni lat.
7. 10.11.2022 r. – Uczestniczyłem w Uroczystych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Iłowie: Apelu Poległych przy Kolumnie Niepodległości i koncercie Bogusława Morki w Sali bankietowej „Nowakowski”. Organizatorom, między innymi Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej dziękuję za zaproszenie.
8. 12.11.2022 r. – W Parku 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Iłowie dokonano Uroczystego Podniesienia Flagi Państwowej na Maszt wieńczącego projekt pod patronatem Premiera RP Mateusza Morawieckiego Pod Biało-czerwoną. Uroczystość prowadził Jakub Wojewoda wraz z grupą rekonstruktorów. Otwarto Wystawę z okazji Narodowego Święta Niepodległości „Bitwa i Pamięć Bohaterowie Bitwy nad Bzurą 1939 r.” W uroczystości aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Jednostek OSP z Gminy Iłów z Prezesami: Romanem Kujawą, Jakubem Zientarą, Leszkiem Kalisiakiem, Prezesem Honorowym Edwardem Krakowiakiem, Komendantem Józefem Smagałą, radni z Wiceprzewodniczącym Rafałem Durzyńskim, radna powiatowa Wanda Dragan, Dyrektorzy szkół. Współorganizatorami uroczystości byli: GOK i GBP, a KGW Zgoda w Iłowie przygotowało poczęstunek.
9. 14.11.2022 r. – Odbyła się LXI Sesja Rady Gminy Iłów zwołana w trybie nadzwyczajnym przez radnych: Danutę Geras, Przemysława Wasilewskiego, Dorotę Bernat, Bożenę Rolewską w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z wniosku Sołectwa Wołyńskie. Jak do tej pory żadne zadanie związane z oświetleniem ulicznym, poza lampami fotowoltaicznymi, nie było realizowane w ramach funduszu sołeckiego, bo według umowy z Energą właścicielem mienia nie jest gmina. Mimo wątpliwości formalnych głosami Klubu Radnych Razem uchwała została przyjęta. Będę prosił p. Sołtys Danutę Geras i Mieszkańców Wołyńskiego, by wzorem innych sołectw zmienili zadanie z funduszu sołeckiego. Po co ryzykować - wymianę lamp można wykonać poza funduszem sołeckim. Ja wykonanie deklarowałem i nadał podtrzymuję. Porządek Sesji uzupełniono o Uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przebiegu przedstawionych wariantów trasy linii kolejowych w ramach CPK.
10. 21.11.2022 r. – Gmina Iłów zajęła II m-ce w III Multisportowym Turnieju Miast organizowanym przez Fundację Orły Sportu. W turnieju startowała Gmina Iłów reprezentowana przez uczniów wszystkich szkół: Brzozowa, Iłowa i Kaptur. Do klasyfikacji liczyły się wyniki setki uczniów. Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Kielc. Puchar za II m-ce wręczył p. Minister Maciej Małecki i Prezes Fundacji.
11. 23.11.2023 r. - Z udziałem Ministra, Posła na Sejm Macieja Małeckiego, wykonawcy Marcina Głuchowskiego dokonano odbioru przebudowy dróg osiedlowych w Giżycach. Zadanie „Przebudowa dróg w m. Iłów i m. Giżyce” wykonano przy udziale środków Rządowego Programu Polski Ład (950 000 zł) i subwencji rządowej łącznie za kwotę ok. 1 650 000 zł. Uroczysty odbiór zorganizowała Sołtys Giżyc p. Bożena Stępień i radny Paweł Wujcik. Drogi poświęcił ks. Proboszcz Bogumił Bartlewski. Obecna była radna Bożena Rolewska, radna Renata Bartosiak, mieszkańcy. Dziękowałem Panu Ministrowi Maciejowi Małeckiemu za wsparcie rządowe naszej inwestycji.
12. 25.11.2022 r. – Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Komisja do stawek podatkowych na 2023 r. Wg głosowań Komisja rekomendowała 3% podwyżkę podatków. Traktuję to jako korzystną propozycję dla mieszkańców.
13. 25.11.2022 r. – Razem z p. Skarbnik uczestniczyłem w konferencji „Dostęp do informacji publicznej w JST”. Konferencję zorganizował Vistula Bank Spółdzielczy.
14. 25.11.2022 r. – Wieczorem uczestniczyłem w imprezie rozrywkowej w GOK w Iłowie. Atrakcją wieczoru Katarzynki 2022 był występ „Elvisa” i zespołu Nasz Czas. Bardzo atrakcyjne wydarzenie. Zespół Nasz Czas jest atrakcją gminnych imprez, z powodzeniem bierze udział w konkursach. Dziękuję i gratuluję rozpoznawalności poza gminą Iłów.
15. 28.11.2022 r. – W Wólce Smolanej k. Brochowa z rąk Ministra Macieja Małeckiego i Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosława Piotrowskiego Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze odebrały promesy na zakup nowego sprzętu, umundurowania i wyposażenia. MDP z Iłowa otrzymała 5 850 zł.
16. Zaproszenia:
Zapraszam do GOK dzieci na Spotkanie Mikołajkowe w najbliższą sobotę 03 grudnia.
W  niedzielę 11 grudnia 2022 r. w Środowiskowej Hali Sportowej w Iłowie odbędzie się  turniej strażackich reprezentacji gmin  powiatu sochaczewskiego.
Propozycję Legii na zorganizowanie Maratonu MTB przyjmuję do realizacji na wiosnę 2023 roku.  Zał.

17. Odpowiedzi na zapytania i spostrzeżenia z LX Sesji:

1.
Dojazd uczniów:
Na sesji 24.10.2022 r. poruszany był problem dojazdu do szkół ponadpodstawowych, a szczególnie do Wyszogrodu. Dofinansowanie transportu publicznego skutkuje tańszymi biletami miesięcznymi dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Obowiązek dowożenia dzieci do szkół podstawowych spoczywa na samorządzie gminnym. Organem prowadzącym szkoły ponadpodstawowe są starostwa powiatowe. W porozumieniu z samorządami przewoźnik tworzy linie komunikacyjne i na utworzone linie samorząd składa wniosek do Wojewody o dofinansowanie. Dofinansowanie pozwala obniżyć koszty dowozu do szkół podstawowych i ceny biletów miesięcznych do szkół ponadpodstawowych. W uchwale z 24 października 2022 r. przewidziane jest utworzenie linii Iłów-Wyszogród od początku następnego roku. Wcześniej przewoźnik, z którym współpracuje Gmina Iłów, chciał utworzyć tę linię, jednak nie uzyskał pozwolenia. Pozwolenie uzyskał inny przewoźnik, który teraz oferuje wysokie ceny biletów miesięcznych również dla mieszkańców Gminy Iłów. Wiceprzewodniczący P. Wasilewski po wcześniejszym doświadczeniu, kiedy to nie pozwolił na tworzenie nowych linii, co skutkowało tym samym, czego teraz doświadczają mieszkańcy dojeżdżający do Wyszogrodu, czyli bardzo wysokimi cenami biletów, stał się gorącym obrońcą pokrzywdzonych. Poszukując winnych, podobnie jak wcześniej od siebie, teraz też odwraca uwagę od głównych sprawców tej sytuacji. 
Pytanie, dlaczego nakazuje wójtowi porozumieć się z przewoźnikiem, który ma wyłączność na dowóz młodzieży do szkoły w Wyszogrodzie? Dlaczego wójt Gminy Iłów ma wspomagać przewoźnika? Do Dyrekcji Szkoły w Wyszogrodzie wystosowałem pismo. Jak do tej pory nie otrzymałem żadnej odpowiedzi.

2. Inwestycje- kolektor
Wiceprzewodniczący zakwestionował celowość realizacji zadania „Modernizacja sieci kanalizacyjnej, budowa kolektora Brzozów-Iłów”. Zasugerował, że popierałby zadania drogowe. W Brzozowie natomiast upowszechniana jest informacja, że wójt nie interesuje się inwestycjami w Brzozowie. Złożyłem wniosek do Komisji budżetowej o ustosunkowanie się do planowanej inwestycji. Komisja w dniu 25.11.2022 r. zapoznała się z planowanymi inwestycjami wg wykazu. Zał. Przedstawiłem kierunki działania, pozyskiwania dodatkowych środków przy realizacji zadań.

3. Fundusz sołecki:
Sołectwa: Wołyńskie, Krzyżyk, Przejma, Brzozowiec nie chciały udziału pracowników UG na zebraniach sołeckich. Sołectwo Giżyczki uzgodniło termin z pracownikami UG, ale nie odbyło zebrania w tym terminie. O innym terminie wójt i pracownicy UG nie byli informowani. Sołtys Brzozowca zaprosił wójta na zebranie i uczestniczyłem w zebraniu. W Sołectwie Wieniec fundusz sołecki na 2023 rok nie został  wyodrębniony z budżetu.
Na Sesji nadzwyczajnej radna Dorota Bernat zarzucała wójtowi opieszałą realizację funduszu sołeckiego. Cytuję: „tego się ludziom nie robi….” Zastanawiam się, czego, a może p. Radna mówiła o sobie?  Wyjaśniam- fundusz sołecki realizowany jest przez cały rok. Najpierw te zadania, które nie budzą żadnych wątpliwości, np. lampy fotowoltaiczne, niektóre muszą czekać na wsparcie MIAS, a to zwykle pojawia się dopiero w trakcie roku. Jak do tej pory, z funduszu sołeckiego, nigdy nie realizowaliśmy zadania dotyczącego tradycyjnego oświetlenia ulicznego. Na 2023 r. zadania dotyczące oświetlenia w funduszu sołeckim przyjęły sołectwa: Budy Iłowskie, Olunin, Sadowo i Wołyńskie. Tylko Wołyńskie podtrzymało wniosek, mimo otrzymanej propozycji zrealizowania zadania. Pozostałe sołectwa ze zrozumieniem zmieniły przeznaczenie. Radna Bernat w zależności od decyzji wójta zawsze znajdzie podstawę do stawiania zarzutów - wcześniej, że wójt nie skłonił sołectw do przekazywania funduszu sołeckiego na zadania ogólne, np. na SUW w Lubatce, dlatego z winy wójta fundusz został rozdrobniony, teraz odwrotnie- dopinguje Sołectwo Wołyńskie, by nie przekazywało funduszu sołeckiego na zadanie ogólne, np. Modernizację Oczyszczalni Ścieków. Sytuacja przypomina aktywność Radnej Bernat podczas „kryzysu śmieciowego” na początku 2021 r. Wtedy też wójt zawinił, że chciał niższych cen za odbiór odpadów. Firma, która oferowała wyższe ceny znalazła obrońców, a ta która zaproponowała ceny i porządek przy odbiorze odpadów poddana została krytyce, a tym którzy zadawali niewygodne pytania grożono sądem.