W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Informacja nr 44 z działalności Wójta od LXII Sesji Rady Gminy Iłów odbytej 29 listopada 2022 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
1. 29.11.2022 r. – Złożyłem wniosek do Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie „Modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Iłowie-etap II”. Gmina Iłów na realizację tego zadania otrzymała dofinansowanie w kwocie 4 750 000 zł z Programu Rządowego Polski Ład-edycja II przy deklarowanej kwocie własnej 250 000 zł. Po otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym potrzebna do realizacji zadania kwota to 8 979 000 zł. Do p. Marszałka wnioskujemy o brakującą kwotę 3 979 000 zł. O wsparcie inicjatywy prosiłem już p. Adama Orlińskiego Wiceprzewodniczącego Sejmiku Mazowieckiego. Proszę również p. Wiceprzewodniczącego Przemysława Wasilewskiego i wszystkich Radnych.
2. 29.11.2022 r. – OSP Załusków otrzymało informację od LGD Aktywni Razem, że wniosek „OSP Załusków jako miejsce wypoczynku na szlaku rowerowym” o przyznanie pomocy został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju i mieści się w limicie środków. Ustalona kwota wsparcia to 189 064 zł, (95% kosztów). Dziękuję p. Arturowi Felczakowi pracownikowi UG Iłów za przygotowanie dobrego wniosku.
3. 30.11.2022 r. – Podpisałem umowę z Wojewodą Mazowieckim w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej na kwotę 740 498,70 zł. Dofinansowaniem objętych jest 9 linii komunikacyjnych, w tym linia Iłów – Wyszogród.
4. 30.11.2022 r. – Pan Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie, które w & 1. Mówi: Zwiększa się, z ogólnej rezerwy budżetowej, określonej w art.15 ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r., wydatki budżetowe w części, której dysponentem jest Wojewoda Mazowiecki, o kwotę 355 027 zł, z przeznaczeniem dla Gminy Iłów na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Iłowie”. Oznacza to, że Gmina Iłów otrzymała dofinansowanie na zakup zestawu: ciągnik, wóz asenizacyjny, ładowacz czołowy. 12.12.2022 r. w Urzędzie Wojewódzkim podpisałem umowę na tę dotację. Myślę, że jest za  co podziękować Panu Premierowi i Panu Ministrowi Maciejowi Małeckiemu?
5. 03.12.2022 r. – W GOK odbyło się Spotkanie Mikołajkowe dzieci z Elsą i spółką. W atrakcyjnych zabawach uczestniczyła bardzo duża grupa dzieci. Organizatorów zabawy: GOK i GBP wspierały Koła Gospodyń Wiejskich przygotowując nieodpłatnie słodki poczęstunek dla dzieci. Środowiskowa Hala Sportowa w Iłowie gościła młodzieżowe drużyny piłki nożnej na turnieju Iłów CUP na cześć zmarłego Sławomira Grzywacza. Turniej  zorganizowała Unia Iłów. Obydwie imprezy wsparł finansowo UG Iłów. Organizatorom dziękuję, gratuluję pomysłu i frekwencji.  
6. 05.12.2022 r. - Została wykonana przebudowa drogi Giżyce-Antosin (525 mb), otwarto też zapytanie ofertowe na przebudowę drogi Plac Kasztanowy. Na obydwa zadania wcześniej rozpisano przetarg łącznie. Przetarg unieważniono ze względu na zbyt wysokie koszty- 659 337,84 zł (Giżyce-459 455,97 zł, Plac Kasztanowy-179 881,87 zł). Zadania rozdzielono i w przetargu na drogę  złożona oferta to 433 359,87 zł, a w zapytaniu na Plac Kasztanowy to kwota 150 310,21 zł. Łącznie to 583 670,08 zł, czyli o 75 667,76 zł mniej. Sądzę, że warto było trochę poczekać, tym bardziej, że wcześniej zainteresowani inwestycjami byli bardzo cierpliwi - długo czekali. Wszystkim osobom, które szukały już winnych opóźnień dedykuję analizę kosztów (dane o przetargach na BIP).
7. 06.12.2022 r. –Złożyłem życzenia mikołajkowe dzieciom we wszystkich placówkach oświatowych i żłobku. Udzieliłem wywiadu w Radio Sochaczew. Podziękowałem też uczniom za udział w konkursie na kartę świąteczną. W tym roku laureatką konkursu jest Zuzanna Rodziewicz ze SP w Brzozowie.
8. 08.12.2022 r. – Uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy. Rada opiniowała zmiany podziału środków Funduszu Pracy. Bezrobocie na koniec października 2022 r w: kraju-5,1%, woj. Maz.-4,1%, pow. Sochaczewskim-3,1%.
9. 11.12.2022 r. – W Środowiskowej Hali Sportowej w Iłowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Sochaczewskiego reprezentacji OSP w piłkę nożną. W zawodach wystartowało 8 reprezentacji, w tym drużyna PSP Sochaczew. Zwyciężyła reprezentacja Rybna. Reprezentacja Iłowa zajęła IV miejsce i w pełni zasłużyła na nowe stroje. Patronat imprezy objął i wręczał puchary Poseł RP Maciej Małecki. Zawody prowadził Michał Orliński Dyrektor Biura Posła Macieja Małeckiego. Wspomagali pracownicy Hali, poczęstunek przygotowało KGW ZGODA. Obecni byli: Komendanci PSP Sochaczew Piotr Piątkowski, Maciej Bieńczyk, Prezes Powiatowego Związku OSP RP Andrzej Tkaczyk, Komendanci: Józef Smagała, Sylwester Róg, Andrzej Wojciechowski.
10. 13.12.2022 r. – Uczestniczyłem w Spotkaniu Opłatkowym w „Rodzinie GOK”.
11. 14.12.2022 r. – Odbyło się spotkanie opłatkowe Gminnego Zarządu OSP. W podsumowaniu roku przedstawiłem dotacje dla OSP w 2022 roku. Poza środkami wymienionymi w załączniku jednostki były również zasilane funduszem sołeckim. Zał
12. 15.12.2022 r. – W GOK w Iłowie przekazałem 41 laptopów dla dzieci, których przodkowie pracowali w PGR. Laptopy z oprogramowaniem zakupiono za kwotę 131 364 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR”. Program realizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
13. 15.12.2022 r. – Dokonano odbioru zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giżyce”  łączącej Gminę Iłów z Antosinem. Drogę wykonano za 452 159,87 zł przy dofinansowaniu 154 000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Spotkanie zorganizowała p. Bożena Stępień Sołtys Giżyc i Radny Paweł Wujcik. Zaproszenie przyjął Adam Orliński Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, wykonawca Marcin Głuchowski, radna Renata Bartosiak. Podziękowałem P. Marszałkowi Adamowi Struzikowi za dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego i p. Adamowi Orlińskiemu za pilotowanie naszych spraw.
14. 19.12.2022 r. -  Z dużą ulgą informuję, że protokoły klęskowe z 2020 r., które nie zostały pozytywnie zweryfikowane ze względu na przekroczenie terminu, ostatecznie zostały zakwalifikowane do realizacji. Poszkodowani rolnicy teraz otrzymują rekompensaty. Do 20 rolników trafi łącznie ok. 50 000 zł zaległych odszkodowań. Oczywiście, ubolewam, że trwało to tak długo, ale lepiej późno, niż wcale. Najwięcej w tej sprawie napracowała się p. Aneta Roskosz radna powiatowa, Przewodnicząca Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej, która wskazywała ścieżki odwoławcze. Poprzez Izby Rolnicze interweniowała u Prezesa Wiktora Szmulewicza. W sprawę zaangażował się też p. Minister Maciej Małecki. Dyrektor Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jarosław Pachowiak skutecznie sprawę doprowadził do końca. Termin został przywrócony i ostatecznie wnioski rolników zostały pozytywnie zweryfikowane. Za wszelką pomoc wszystkim dziękuję, a poszkodowanym rolnikom dziękuję za cierpliwość, wyrozumiałość i zachowanie spokoju.
Dzisiaj uczestnicząc w szkoleniu i spotkaniu świątecznym organizowanym przez Przewodniczącą  Rady Powiatowej MIR Anetę Roskosz mogłem osobiście  podziękować.
15. Budżet na 2023 r. został zdjęty z obrad dzisiejszej sesji. Mam nadzieję, że wkrótce mimo wszystko będzie uchwalony.
Budżet na 2023 r. musi uwzględnić optymalne wykorzystanie już pozyskanych środków finansowych na inwestycje i tych których pozyskanie jest obowiązkiem, jednocześnie musi dążyć do ograniczenia zobowiązań kredytowych.
Kluczową inwestycją w 2023 r. musi być Modernizacja oczyszczalni ścieków w Iłowie. Złożyłem wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o uzupełnienie brakujących środków i proszę radnych by dla dobra wszystkich mieszkańców ten wniosek wspierali. Zrealizowanie tej inwestycji i zakupiony dzięki pomocy rządowej zestaw: ciągnik i wóz asenizacyjny, pozwoli na transport ścieków z Brzozowa w okresie przejściowym, co otworzy nam możliwość szybkiej pomocy mieszkańcom Brzozowa borykającym się z podwyższonymi opłatami za ścieki i częste awarie. Będziemy mogli zawrzeć porozumienie z KOWR i pozyskać dodatkowe środki za przejęcie działek. Zapowiadane nabory na: Maluch Plus i drogi zobowiązują nas do liczenia się z koniecznością zabezpieczenia środków na wkłady własne.
Złożyłem wniosek do P. Starosty, by planując inwestycje Starostwo brało pod uwagę drogi od rond w Brzozowie.
Planowane inwestycje uwzględniają wykorzystanie dodatkowej subwencji na obowiązkowe obniżenie emisji, stąd wymiana źródeł ciepła w budynku UG i żłobku. Nie możemy też odkładać remontu SUW w Brzozówku, czy odwodnienia w Brzozowie realizowanego przy remoncie boiska.
Proszę Radnych, by do budżetu na 2023 r. podeszli racjonalnie z myślą o mieszkańcach.