W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Informacja nr 51 z działalności Wójta od LXIX Sesji Rady Gminy Iłów odbytej 25 maja 2023 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
1. 25.05.2023 r. – Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.
2. 26.05.2023 r. – Uczestniczyłem w Rodzinnym Pikniku Ekologicznym W Iłowie. Piknik był dofinansowany przez WFOŚiGW w Warszawie kwotą 30 tys. zł. W tym dniu dzieci ze wszystkich szkół mogli świętować Dzień Matki i Dzień Dziecka przy pożytecznych zajęciach proekologicznych. W tym samym dniu wspólnie z GOK świętowaliśmy obchody 50-Lecia. Relacje z obydwu wydarzeń były dostępne w lokalnej prasie. Ponadto towarzyszącym wydarzeniem był konkurs KGW „Bitwa Regionów” organizowany przez KOWR, ARiMR.
3. 29.05.2023 r. – W Warszawie odbyłem rozmowę z Dyrektorem OT KOWR Jackiem Malickim. Rozmowa dotyczyła porozumienia w sprawie przejęcia działek po byłym SHRO i oczyszczalni ścieków w Brzozowie Starym. O konieczności przejęcia od KOWR obiektów do końca 2023 r. poinformowałem pismem z dnia 12 maja 2023 r. Pismo przekazałem do wiadomości radnym w tym samym dniu. Dokumenty mówią jednoznacznie o zamiarach wójta. Każdy, kto w tej sprawie mówił co innego niż wynika z dokumentacji, celowo wprowadzał mieszkańców w błąd. Zamierzenia i konsekwentne działania wójta w tej sprawie jawne są od 2019 r. i potwierdzane głosowaniami radnych. Faktem bezspornym, bo udokumentowanym  jest to, że samorząd odmówił przejęcia oczyszczalni ścieków pismem z dnia 26 marca 2013 r. i nie podjął wtedy żadnych działań wspomagających mieszkańców. To zadanie, choć trudne, jest do zrealizowania.
4. 30.05.2023 r. – Podpisałem umowę na przeprowadzenie podziału geodezyjnego w Arciechówku, gdzie fragment prywatnej działki został zajęty pod wybudowaną drogę gminną. Od sześciu lat sprawa jest nieuregulowana. Wartość umowy to 2500 zł, potem będą następne koszty. Podpisałem też umowę na wykonanie map do celów prawnych, które będą podstawą do regulowania stanu prawnego dróg w Henrykowie i Paulince. Wartość umowy to 15 000 zł.
5. 31.05.2023 r. – Uczestniczyłem w Festiwalu w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie „Erminówka”.
6. 01.06.2023 r. – Gmina Iłów otrzymała dotację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 79 948,83 zł z wykorzystaniem w SP w Brzozowie.
7. 01.06.2023 r. – Uczestniczyłem w Walnym Zebraniu LGD Aktywni Razem.
8. 02.06.2023 r. – Pan Bartłomiej Milczarek Prezes Stowarzyszenie Polskich Plantatorów Borówki zaprosił na branżowe spotkanie do Rokociny. Uczestniczyłem w części spotkania. Dziękuję za zaproszenie i sądzę, że warto popularyzować na terenach nadwiślańskich tego typu uprawy, np. ziół.
9. 02.06.2023 r. – Uczestniczyłem w Uroczystej Gali z okazji 30-Lecia Radio Sochaczew. Przed Galą, w tym samym dniu w Iłowie odbył się Memoriał i Bieg Pamięci Sylwestra Rozdżestwieńskiego- redaktora sportowego Radia Sochaczew. Warto podkreślić, że Radio bardzo dobrze - obiektywnie i profesjonalnie relacjonuje lokalne wydarzenia. Gratuluję pięknej Gali- dziękuję za współpracę.
10. 04.06.2023 r. – Na zaproszenie sołtysa Adama Garstki wziąłem udział w pikniku z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka w Załuskowie.
11. 05.06.2023 r. – Uczestniczyłem w inauguracji obchodów 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego. Uroczystość odbyła się w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca w Otrębusach. Były podziękowania i życzenia.
12. 07.06.2023 r. – Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Iłów. Komisja opiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Iłów za 2022 r.
13. 09.06.2023 r. – Zespół Felivers z Iłowianinem w składzie Konradem Jażdżykiem zdobył główną nagrodę w debiutach LX Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Gratuluję sukcesu.
14. 10.06.2023 r. – Uczestniczyłem wraz z Samorządowcami w Pogrzebie Ireny Zientara- radnej dwóch kadencji, przedsiębiorcy, właścicielki zakładu przetwórczego „Mazowsze”, pracodawcy dla wielu Iłowian. Przez długie lata pracowała dla Iłowa i przyczyniała się do rozwoju gminy.
15. 12.06.2023 r. – Droga w Emilianowie została uroczyście oddana do użytku. Uroczystość zorganizowali mieszkańcy pod kierunkiem radnej Alicji Stańczak i Sołtys Katarzyny Kornackiej. Dziękuję za zaproszenie i miłe przyjęcie gości, w tym p. Ministra, Posła na Sejm Macieja Małeckiego. Zał.
16. 13.06.2023 r. – Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Rynku Pracy. Rada opiniowała zmianę podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz środków na finansowanie zadań fakultatywnych w 2023 roku.  Sprawozdanie zawiera wskaźniki bezrobocia na dzień 30.04.2023: 5,5% w kraju, 4,1% w woj. Mazowieckim, 2,7% w powiecie sochaczewskim.
17. 18.06.2023 r. – Uczestniczyłem w Pikniku Rodzinnym z okazji Jubileuszu 50-lecia SKF Unia Iłów. Piknik to turnieje piłki nożnej dla dzieci w kilku rocznikach. Uczestniczyło ponad 400 dzieci. Dziękuję za inicjatywę i zaproszenie.
18. 20.06.2023 r. – Odbyły się konsultacje w terenie projektowanych zmian organizacji ruchu w centrum Iłowa. Projekt opracował Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. W konsultacjach uczestniczył przedstawiciel Policji. Celem zasadniczym jest wydzielenie większej ilości miejsc parkingowych i uporządkowanie ruchu w Rynku Staromiejskim. Miejsca parkingowe w Iłowie są bardzo potrzebne, dlatego też zadeklarowałem udział samorządu w pracach.
19. 23.06.2023 r. – Zakończył się rok szkolny 22/23. W każdej szkole byli przedstawiciele UG Iłów; w Brzozowie– p. Sekretarz Katarzyna Michalska, w Kapturach- p. Katarzyna Zwierzchowska, ja byłem w Iłowie. Uczniom gratuluję wyników, wszystkim życzę bezpiecznych wakacji. Warto podkreślić, że Samorząd w każdej  szkole podejmuje działania. Umożliwia szkołom udział w różnych programach. W tym roku wniosek Wójta Gminy Iłów w projekcie „Mazowiecki program przygotowania szkół do nauczania zdalnego” uzyskał dofinansowanie z  Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek przygotowany przy udziale dyr. T. Studzińskiego i skierowany do SP w Kapturach. SP w Brzozowie uzyskała dofinansowanie w programie Posiłek w szkole, wcześniej beneficjentem tego programu była SP w Iłowie. Jest dofinansowanie na żłobek w Giżycach, odwodnienie boiska w Brzozowie. Powstają specjalistyczne pracownie, funkcjonuje sprawny dowóz do wszystkich szkół. Ważnym projektem jest uczestnictwo dzieci w programie Umiem pływać.
20. 23.06.2023 r. - Podpisałem umowę na przebudowę drogi w Sadowie – 442 mb. Wykonawca to DROG BET Marcina Głuchowskiego. Wartość umowy to 303 652 zł.
21. 24.06.2023 r. – Uczestniczyłem w XIV Święcie Jana w Skansenie Osadnictwa Olenderskiego w Wiączeminie.
22. 24.06.2023 r. - Uczestniczyłem w Pikniku Rodzinnym przy SP w Kapturach. Dziękuję Dyrektorowi i Radzie Rodziców za zaproszenie, organizatorom za życzenia. Dziękuję Radzie Rodziców i KGW „Pszczółki” za gościnę.
23. 26.06.2023 r. – Dużym zainteresowaniem dzieci cieszyła się inauguracja „Wakacji z GOK i GBP”. Dziękuję za inicjatywę dyrektorkom: p. Annie Kornackiej-Bartos i p. Małgorzacie Kunz.
24. 27.06.2023 r. – W konkursie na dyrektora SP w Iłowie został wyłoniony kandydat p. Elżbieta Kopka.
 
Komunikaty:

W niedzielę 2 lipca zapraszam Mieszkańców do Suchodołu „Płynie Wisła Płynie po Iłowskiej Gminie”. Proszę o upowszechnienie plakatów.

Zamówiony jest autokar na Ogólnopolską Pielgrzymkę Sołtysów do Lichenia w dniu 9 lipca 2023 r. Msza Św. godz. 12.00 - Zapraszam.

Zapraszam na konsultacje na temat Strategii Rozwoju Gminy.