W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Informacja nr 52 z działalności Wójta od LXX Sesji Rady Gminy Iłów odbytej 28 czerwca 2023 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
1. 29.06.2023 r. - Ogłoszono zamówienie na roboty budowlane zadania „Remont kwatery 1034 żołnierzy Wojska Polskiego 1939 w Iłowie – etap II”. Zadanie dofinansowane kwotą 210 000 zł z MKiDN.
2. 30.06.2023 r. - Uczestniczyłem w Gali Jubileuszowej z okazji 30-lecia działalności WFOŚiGW w Warszawie.
3. 02.07.2023 r. - Odbył się Legia MTB Maraton oraz spotkanie plenerowe „Płynie Wisła płynie po Iłowskiej Gminie”. Dopisała pogoda, dopisali goście. Stoiskom KGW i Klubu Senior+ towarzyszyły wystawy Biblioteki i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej poświęcone postaci Aleksandra Sochaczewskiego rodem z Iłowa. Pod wieczór nad Wisłą pojawili się w towarzystwie Andrzeja Ciołkowskiego goście z Francji z Anną Woźniak na czele – Prezes Stowarzyszenia Krajowego Stulecia Emigracji Zarobkowej Polskiej we Francji i innych stowarzyszeń. Ponadto byli radni.  Przygotowania do imprezy to ciężka praca pracowników UG, Hali, GOK, GBP i odpowiedzialnych jak zawsze druhów Strażaków z Komendantem Józefem Smagałą, byłymi Komendantami: Andrzejem Wojciechowskim i Sylwestrem Rogiem. Piękne występy dzieci z GOK, Seniorów, solistów- Sandry Łęckiej, Mateusza Staniaszka, zespołów „Nasz Czas” i „Chłopaków do wzięcia” były zachętą do spontanicznej zabawy. Przygotowana bezpłatna grochówka pozwoliła  wszystkim gościom  beztrosko uczestniczyć w spotkaniu do końca. Dziękuję wszystkim i zapraszam za rok. Relacje dostępne na tusochaczew.pl i legia-mtbmaraton.pl
4. 03.07.2023 r. - Podpisałem 4 umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie Panem Adamem Struzikiem:
Mazowiecki Instrument Wsparcia, Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej- „Mazowsze dla miejsc pamięci-2023”- Pomnik Cichociemnych w Brzozowie. Kwota dofinansowania to 37 623 zł przy całkowitym koszcie 47 tys. zł.
Mazowieckie Strażnice dla OSP Giżyce. Kwota dofinansowania to 40 tys. zł.
„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”- SP w Kapturach. Kwota dofinansowania to 130 000 zł.
„Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych – 2023” – 111 914,69 zł, przy całkowitym koszcie 140 tys. zł na „Modernizację budynku GOK w Iłowie”.
Dziękuję Panu Marszałkowi oraz obecnemu na Uroczystości Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Adamowi Orlińskiemu za wsparcie naszych wniosków.

5. 06. 7.2023 r. - Odbyły się warsztaty poświęcone tworzeniu „Strategii Rozwoju Gminy do 2030 roku”. Warsztaty prowadzili przedstawiciele Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju. Informacja o terminie warsztatów była upowszechniona na stronie ilow.pl
6. 06.07.2023 r. - Podpisałem umowę na wykonanie „Modernizacji Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Brzozówek” na kwotę 1 440 000 zł. Wykonawca to Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Sanitarne Paweł Woliński z Ciechanowa. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Polski Ład - edycja III w stosunku 95%. Kwota Promesy to 1 368 000 zł, wkład własny to 72 000 zł.
7. 10.07.2023 r. - SP w Kapturach otrzymała dofinansowanie z rządowego programu „Aktywna tablica”.
8. 11.07.2023 r. - Został rozstrzygnięty nabór wniosków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wnioski dofinansowane to: „Remont elewacji frontowej i północnej kościoła w Giżycach”  – 960 400 zł, „Budowa Chodnika na cmentarzu w Iłowie do zabytkowej kaplicy” – 245 000 zł.
9. 17.07.2023 r. - Złożyłem dwa wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024 na:
„Przebudowę drogi gminnej nr 380221 Stegna-Olszowiec-Miękinki na dł. 607,40 m i przebudowę drogi gminnej w Giżycach na dł. 338,82 m”.  Przewidywana wartość to 1 343 281,58 zł.
„Remont drogi gminnej w Henrykowie” na dł. 725 m. Przewidywana wartość inwestycji to 747 423,70 zł.

10. 18.07.2023 r. - Udzieliłem wywiadu w Radio Sochaczew.
11. 19.07.2023 r. - Złożony został wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont 950 m drogi nr 380218W w Brzozowie a został zakwalifikowany do dofinansowania kwotą 1 209 485,28 zł (70% kosztów). Dziękuję za kolejne duże środki rządowe, szczególnie p. Ministrowi Maciejowi Małeckiemu, z którym byłem w tej sprawie w stałym kontakcie. Wg wniosku, inwestycja powinna być zrealizowana do maja 2024 r.
12. 26.07.2023 r. - Uczestniczyłem w posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Iłów.
13. 27.07.2023 r. - Podpisano protokół odbioru wykonania 30 punktów świetlnych w ramach usługi podniesienia standardu oświetlenia ulicznego. zał.
14. 28.07.2023 r. - Złożyłem dwa wnioski do Rządowego Funduszu Polski Ład edycja 6PGR:  

„Modernizacja SUW w m. Brzozówek – etap II”. Wartość inwestycji 2 000 000zł, dofinansowania 1 960 000 zł, wkład własny 40 000 zł,               
„Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Kapturach wraz z remontem i termomodernizacją budynku szkoły”. Wartość inwestycji 5 000 000 zł, wnioskowana kwota 4 900 000 zł, wkład własny 100 000 zł.
15. 28.07.2023 r. - W dniu Święta Policji 24 lipca złożyłem życzenia Policjantom. Uczestniczyłem też w uroczystej zbiórce z okazji Święta Policji, która odbyła się 28 lipca w Komendzie Powiatowej w Sochaczewie.

16. 31.07.2023 r. - Zakończyły się prace naprawcze w świetlicy OSP Łady. Trwają przygotowania do odbioru budynku.
17. 01.08.2023 r. - W 79-rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego wraz z p. Sekretarz UG i Anitą Głażewską złożyliśmy wyrazy wdzięczności i życzenia Wandzie Cieślińskiej uczestniczce Powstania.  Anita Głażewska złożyła też życzenia na antenie Radio Sochaczew. O godzinie W Jednostki OSP oddały Hołd dźwiękiem syren alarmowym, ponadto zapaliłem znicze na grobach Żołnierzy września 1939 roku.
18. 02.08.2023 r. - Podpisałem umowę na II etap remontu Kwater Wojskowych na cmentarzu w Iłowie na kwotę 184 500 zł. Wykonawca to Izabela Mikulska Usługi Kamieniarsko Budowlane z Chęcin. Wymienione zostaną płyty i 26 krzyży. Pozostanie jeszcze do wymiany 16 krzyży.
19. 07.08.2023 r. - Złożyłem wniosek do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie p.n. „Remont kwatery żołnierzy Wojska Polskiego 1939 roku oraz poprawa stanu technicznego fundamentów budynku Kaplicy Cmentarnej w Iłowie”. Przewidywana wartość inwestycji to 330 000 zł, kwota dofinansowania 323 400 zł, wkład własny 6 600 zł.
20. 09.08.2023 r. - Odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów: SP w Brzozowie i Przedszkola Samorządowego w Iłowie. Wyłoniono  kandydatów na odpowiednie stanowiska: Andrzeja Grabarka i Iwonę Banasiak.
21. 10.08.2023 r. - Podpisałem umowę na wykonanie zadania „Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iłów”. W ramach umowy zostanie wymienionych 319 lamp ulicznych. Zamontowane zostaną 319 oprawy energooszczędne typu LED. Kwota umowy to 348 184,49 zł przy dofinansowaniu 297 tys. zł ze środków Ministerstwa Klimatu i Środowiska dysponowanych przez WFOŚiGW w Warszawie. Wykonawcą zadania jest Energa Oświetlenie. Termin realizacji to 15.11.2023 r. zał.
22. 11.08.2023 r. - W naborze Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – edycja 8 Gmina Iłów złożyła 3 wnioski:
Budowa sieci wodociągowej w m. Giżyce, budowa studni pomiarowych ze zdalnym odczytem, wraz  z wymianą hydrantów na terenie Gminy Iłów na kwotę 2 000 000 zł, w tym dofinansowanie 1 900 000 zł,
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Iłów na kwotę 6 500 000 zł, w tym dofinansowanie 6 175 000 zł. Zgłoszono odcinki dróg z nawierzchnią asfaltową: w Giżycach - 570 m, Henrykowie - 550 m, Paulince - 490 m, w Budach - Rokocinie - 2190 m i w Załuskowie - 1500 m o nawierzchni z tłucznia.
Budowa kolektora przesyłowego ścieków na trasie Brzozów Stary – Iłów, wraz z budową sieci sanitarnej na kwotę 10 800 000 zł, w tym dofinansowanie 10 260 000 zł.
23. 17.08.2023 r. - Udzieliłem wywiadu w Radio Sochaczew.
24. 17.08.2023 r. - Na zaproszenie Sołtysa Załuskowa Adama Garstki uczestniczyłem w zebraniu sołeckim.
25. 21.08.2023 r. - Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji budżetu i finansów Rady Gminy Iłów.
26. 23.08.2023 r. - Zaproszenia: