W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Informacja nr 53 z działalności Wójta od LXXI Sesji Rady Gminy Iłów odbytej 23 sierpnia 2023 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
1. 24.08.2023 r. – Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych uczciło rocznicę śmierci swojego patrona Macieja Kalenkiewicza ps. Kotwicz. Dziewięciu skoczków spadochronowych wylądowało na boisku SP w Brzozowie. Podpułkownik dyplomowany, Cichociemny Maciej Kalenkiewicz skakał w ramach operacji Jacket na las w Załuskowie. Jest więc też bohaterem Brzozowa i Gminy Iłów. Wspólnie złożyliśmy hołd Cichociemnym i Żołnierzom Września 1939.
2. 27.08.2023 r. – Na zaproszenie Wójta uczestniczyłem w Mszy Dożynkowej w Teresinie.
3. 29.08.2023 r. – Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu SGTPG w Łącku. Tematem posiedzenia były zmiany kadrowe związane z rezygnacją Magdaleny Grzelak ze stanowiska dyrektora biura.
4. 30.08.2023 r. – Udzieliłem odpowiedzi na zapytanie wiceprzewodniczącego Rady Gminy Iłów Przemysława Wasilewskiego dotyczące złożonych wniosków na drogi gminne. Zapytanie i odpowiedź dostępne w Systemie Rada – Interpelacje i zapytania poz. 32.
5. 01.09.2023 r. – W SP w Brzozowie uroczyście wręczyłem stypendia uczniom za rok szkolny 2022/23 w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Iłów. Rozdysponowano kwotę 49 725 zł: 39 x 700 zł za wyniki w nauce, 69 x 325 zł za osiągnięcia w konkursach. Wręczyłem również akt nadania stopnia awansu zawodowego „nauczyciel mianowany” oraz akty powierzenia stanowisk dyrektorów placówek wyłonionych w postępowaniach konkursowych. Podziękowałem za pracę na stanowisku dyrektora Samorządowego Przedszkola w Iłowie p. Agnieszce Banaszek. Odbyłem zebranie z dyrektorami szkół przed rozpoczęciem roku szkolnego; omówiono kalendarz roku szkolnego 23/24, sprawy kadrowe.
5. 01.09.2023 r. – Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu LGD Aktywni Razem w Gąbinie.
6. 03.09.2023 r. – Odbyły się Dożynki Gminne w Brzozowie. Wszystkim współpracującym przy przygotowaniu dożynek serdecznie dziękuję. Zał.
7. 04.09.2023 r. – Wraz z p. Sekretarz Katarzyną Michalską uczestniczyliśmy w Inauguracji Roku Szkolnego 2023/24 we wszystkich szkołach. 1 września na wszystkich mogiłach zapaliliśmy znicze upamiętniając 84 – rocznicę wybuchu II wojny Światowej.
8. 06.09.2023 r. – Uczestniczyłem w uroczystym podpisywaniu umów jednostek OSP Powiatu Sochaczewskiego z WFOŚiGW w Warszawie. OSP Giżyce otrzymało 33 460 zł na termomodernizację budynku OSP, OSP Brzozów 15 000 zł na  zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych. Przekazane środki pochodzą z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Symboliczne czeki przekazywali ministrowie: Maciej Małecki i Jacek Ozdoba oraz Prezes WFOŚiGW Marek Ryszka.
9. 07.09.2023 r. – Złożyłem wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład edycja 9 – Rozświetlamy Polskę. Kwota wniosku 984 200 zł, kwota wnioskowana to 787 300 zł – 80 % zadania. Inwestycja przewiduje wymianę pozostałych 518 szt. Opraw sodowych na oprawy LED.
10. 07.09.2023 r. – Uczestniczyłem w przecięciu wstęgi na przebudowanym odcinku drogi w Sadowie. Obecnemu Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Mazowieckiego Adamowi Orlińskiemu podziękowałem za dotację do tej drogi.
11. 08.09.2023 r. – W Parku 100-lecia odbyło się Narodowe Czytanie.
12. 12.09.2023 r. – Udzieliłem wywiadu w Radio Sochaczew.
13. 13.09.2023 r. – Gościłem w Gminie Ministra Sportu i Turystyki Kamila Bortniczuka. Podziękowałem p. Ministrowi za inwestycje ostatnich lat, w tym salę gimnastyczną w Brzozowie dofinansowaną kwotą 1,9 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Rozmawiałem o możliwościach dofinansowania budowy sali gimnastycznej w Kapturach.
14. 14.09.2023 r. – Do WFOŚiGW złożono sprawozdanie z zadania „Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłów w 2023 roku”. Usunięto 107,5 t wyrobów azbestowych za kwotę 45 087,86 zł, w tym 29 960 zł dotacji.
15. 16.09.2023 r. – Rajd rowerowy „Śladami kultury ewangelickiej” przejechał przez Iłów – Miękiny – Obory -Arciechówek – Łady – Pieczyska – Suchodół – Gilówkę – Narty. Rajd to realizacja projektu Małgorzaty Kunz złożonego do budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego. Przewodnikiem był Jakub Wojewoda, który nadzorował wykonanie pamiątkowej tablicy, a wcześniej uporządkował mogiłę I Wojny w Oborach. 100 uczestników, w tym dzieci i młodzież, wysłuchała rysu historycznego, a na koniec uczestniczyła w konkursie historycznym, gdzie do wygrania było 26 bonów podarunkowych do sklepu sportowego Decathlon. Uhonorowano też najmłodszego i najstarszego uczestnika Rajdu. Nad bezpieczeństwem czuwała Policja z Kierownikiem Posterunku Pawłem Rynkiewiczem i Straż z OSP Iłów z Komendantem Józefem Smagała. Poczęstunek przygotowało KGW Zgoda z Iłowa. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie. Dziękuję organizatorom: p. Staroście Jolancie Gonta i Pracownikom Starostwa, Małgorzacie Kunz, Annie Marciniak.
16. 17.09.2023 r. – Uczestniczyłem w Dożynkach Powiatu Sochaczewskiego w Młodzieszynie. Na Dożynkach p. Minister Maciej Małecki przekazał promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 6 PGR. Wniosek na zadanie p.n. „ Modernizacja SUW w m. Brzozówek – etap II” uzyskał dofinansowanie w kwocie 1 960 000 zł przy 40 000 zł wkładu własnego. W tej chwili trwają prace I etapu za 1 440 000 zł, a drugi etap jest już finansowo zabezpieczony. Bardzo dziękuję p. Ministrowi Maciejowi Małeckiemu za tak duże wsparcie rządowe.
17. 03.10.2023 r. – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ogłosił wyniki naboru wniosków. Remont drogi w Henrykowie – 700 m dofinansowany kwotą 523 196 zł, Przebudowy dróg: Stegna-Olszowiec-Miękinki i w Giżycach przy cmentarzu dofinansowane kwotą 917 897 zł. Obydwie kwoty 1 441 093 zł to 70% kosztów. Dziękuję za wsparcie p. ministrowi Maciejowi Małeckiemu. Przewidywany wkład własny to ok. 620 tys. zł.
18. 04.10.2023 r. – Gmina otrzymała promesę z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na kwotę 323 400 zł na zadanie „Remont kwatery 1034 żołnierzy Wojska Polskiego 1939 roku oraz poprawę stanu technicznego fundamentów Kaplicy Cmentarnej w Iłowie”
19. 04.10.2023 r. – Uczestniczyłem w Pogrzebie śp. Ryszarda Ambroziaka radnego powiatowego, członka Zarządu Powiatu Sochaczewskiego. Ze Zmarłym doświadczyłem wspólnej pracy w radzie powiatu, do końca rozmawialiśmy o problemach gminy i powiatu.
20. 05.10.2023 r. – Uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji: Skarg, Wniosków i Petycji -rozpatrywano petycję Stowarzyszenia Obrońców Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej w sprawie pogłębiania koryta Wisły i Budżetu i Finansów- rozpatrywano wniosek Unii Iłów o środki.
21. 06.10.2023 r. – Uczestniczyłem w uroczystych obchodach Święta 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Sochaczewie.
22. 07.10.2023 r. – Uczestniczyłem w Pogrzebie śp. dha Ryszarda Sobańskiego z ponad 50-letnim stażem OSP Brzozów.
23. 07.10.2023 r. – Nabór wniosków do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 8 został rozstrzygnięty. Gmina Iłów otrzymała dofinansowania: 1 900 000 zł na „Budowę sieci wodociągowej w m. Giżyce, budowa studni pomiarowych ze zdalnym odczytem, wraz z wymianą hydrantów na terenie Gminy Iłów”, 6 175 000 zł zł na „Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Iłów”. Nie uzyskał dofinansowania wniosek na budowę kolektora.
24. 10.10.2023 r. – Udzieliłem wywiadu w Radio Sochaczew.
25. 12.10.2023 r. – W Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku z I Wicewojewodą Mazowieckim Sylwestrem Dąbrowskim podpisałem umowę o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pod nazwą „Remont drogi gminnej nr 380218W Brzozów A”. Kwota dofinansowania to 1 209 485,28 zł. Przetarg na wykonanie tego zadania jest już ogłoszony.
26. 13-18.10 2023 r. – Uczestniczyłem w uroczystych ślubowaniach uczniów klas pierwszych we wszystkich szkołach. Złożyłem życzenia Pracownikom szkół w 250.Rocznicę powstania KEN. Nagrodą Wójta wyróżniłem dyrektorów szkół: Elżbietę Kopka, Andrzeja Grabarka, Tomasza Studzińskiego oraz nauczyciela Tomasza Przewoźnego. Piotr Piotrowski ze SP w Iłowie uhonorowany został Nagrodą Ministra, p. Jadwiga Banasiak Medalem KEN.
27. 15.10.2023 r. – Odbyły się wybory parlamentarne. W naszej gminie wszystkimi sprawami zajmowała się p. Sekretarz Katarzyna Michalska. Dziękuję wszystkim za współpracę przy wyborach, mieszkańcom za liczny udział. Wybory przebiegły bez zakłóceń, a wyniki są wszystkim znane i dostępne.
28. 18.10.2023 r. - Odbyłem naradę z dyrektorami szkół i przedszkola. Omówiono sprawy bieżące: arkusze organizacyjne, realizację programu Umiem pływać oraz dystrybucję laptopów dla czwartoklasistów.

W trakcie mojego urlopu:
  • 28.09.2023 r. - Odbyła się LXXII Sesja Rady Gminy Iłów. Rada przyjęła uchwałę w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści w czasie II wojny światowej. Rada przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Iłów na 2023 rok z autopoprawką, wg której wyłączone zostało finansowanie prac dotyczących drogi gminnej Budy Iłowskie-Rokocina. O wyłączenie wnioskowała radna D. Bernat na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 26.09.2023 r.
  • 29.09.2023 r. - Oddano do użytku drogę powiatową Iłów – Wszeliwy. Wyraziłem wdzięczność za tak okazały remont w naszej gminie. Zał.
  • 29-30.09.2023 r. Koła Łowieckie „Żbik w Iłowie” i „Bzura Sochaczew” świętowały jubileusze, odpowiednio 75 i 70-lecie działalności. Gratuluję i dziękuję za współpracę.