W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Informacja nr 57 z działalności Wójta od LXXVI Sesji Rady Gminy Iłów odbytej 28 grudnia 2023 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
1. 28.12.2023 r. - Po uchwaleniu budżetu na 2024 r. mogłem podpisać umowę na wykonanie ul. Wyzwolenia.
2. 29.12.2023 r. - Uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy. Wg informacji o stanie bezrobocia na koniec listopada zanotowano rekordowo niskie w powiecie sochaczewskim – 2,4 %, przy 4,2% w woj. mazowieckim, 5,1% w Polsce.
3. 29.12.2023 r. - W Warszawie podpisałem Akt notarialny z KOWR na przejęcie działek po SHRO w Brzozowie Starym. Skutkiem tego jest zobowiązanie Gminy Iłów na utrzymanie oczyszczalni. Jest to wydarzenie, na które mieszkańcy czekali kilka kadencji. Opłaty za ścieki po wielu latach będą wyrównane, tzn. obniżone do poziomu oczyszczalni w Iłowie. Jednocześnie został złożony wniosek o rekompensatę KOWR związaną z modernizacją kanalizacji w Brzozowie i budową kolektora przesyłowego ścieków do Iłowa. Gmina wnioskuje do KOWR kwotę 1 800 000 zł. Zwrot może stać się faktem po wykonaniu inwestycji.
4. 30.12.2023 r. - Uczestniczyłem w Pogrzebie ŚP. Danuty Jaskólskiej mamy Anny Pawłowskiej - Członka Zarządu Powiatu Sochaczewskiego. Przekazałem słowa współczucia i wsparcia również najbliższej rodzinie – córce zmarłej Katarzynie Czechowskiej.
5. 02.01.2024 r. - Udzieliłem wywiadu w Radio Sochaczew. W wywiadzie dziękowałem radnym za głosowanie w sprawie Uchwały budżetowej na 2024 r. Nie wypadało mówić na antenie o tym, że na Komisjach: 18.12.2023 r. i bezpośrednio przed Sesją 28.12.2023 r., żaden radny z Klubu Razem nie głosował za budżetem. Na pierwszej Komisji 6 przeciwnych głosów to radni Klubu Razem, pozostali wstrzymali się od głosu. Na drugiej, głosy radnych Klubu Razem to 8 wstrzymujących i jeden przeciw. Pierwsze pozytywne głosowanie za budżetem, w tym Przewodniczącego S. Tomaszewskiego, miało miejsce dopiero na Sesji Rady Gminy. Do Sesji nie było też żadnych sygnałów ze strony radnych Klubu Razem i Przewodniczącego Tomaszewskiego o pozytywnym stosunku do uchwały budżetowej. Stałe 5, nie 6 głosów pod nieobecność radnego R. Kunza, na Komisjach i Sesji to głosy radnych spoza Klubu Razem. To wyjaśnienie należy się mieszkańcom i radnym. Wyniki głosowań z całej kadencji można sprawdzić w Systemie Rada w zakładce Głosowania.
6. 09.01.2024 r. - W Radio Sochaczew ukazał się wywiad p. Sekretarz Katarzyny Michalskiej. Wywiad dostępny na stronie ilow.pl p. Sekretarz zapraszała na obchody Jubileuszu.
7. 11.01.2024 r. – Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty pn. „Modernizacja SUW Brzozówek – Etap II”. Powodem unieważnienia jest niedopełnienie spraw formalnych przez firmę, która złożyła najkorzystniejszą ofertę mieszczącą się w budżecie zamawiającego – Gminy Iłów. Pozostałe oferty przekraczały budżet.
8. 11.01.2024 r. – Podpisałem umowę z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie w kwocie 739 200 zł w ramach Funduszu Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Iłów oraz na terenie gmin, z którymi Gmina Iłów podpisała stosowne porozumienie. Wśród dofinansowanych jest linia Iłów-Wyszogród. Ponadto wg wcześniej podjętej uchwały, Gmina Iłów będzie wspierać linię do Gąbina.
9. 12.01.2024 r. – Sołectwo Krzyżyk Iłowski dokonało wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem został Roman Kopka.
10. 13.01.2024 r. – Uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OSP Giżyce.
11. 14.01.2023 r. – Za nami uroczysta inauguracja roku jubileuszowego Iłowa. Uroczystości rozpoczęto Mszą Św. w Iłowskiej świątyni, której przewodniczył Ekscelencja Ks. Biskup Wojciech Osial. Po Mszy uczestnicy przemieścili się do budynku UG Iłów, gdzie nastąpiło poświęcenie nowej części budynku. Przedstawiono informacje o zakresie i kosztach inwestycji zał. Na nowej Sali konferencyjnej (800.Lecia?) uczestnicy mogli obejrzeć wystawę „800 Lat na Kartach Historii Iłowa”. Ostatnim akcentem była uroczysta Sesja Rady Gminy Iłów oraz koncert SCK Ansambl w Auli im. Jana Pawła II SP w Iłowie. Radni przez aklamację podjęli uchwałę o ustanowieniu 2024 Rokiem Jubileuszu 800-lecia Iłowa. zał. Msza i Sesja odbyła się w asyście Sztandarów szkół podstawowych z: Brzozowa, Iłowa i Kaptur oraz Sztandarów jednostek OSP z: Brzozowa, Giżyc i Iłowa. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowania i realizację uroczystości. Dziękuję Ks. Proboszczowi Krzysztofowi Tempczykowi za współorganizację uroczystości, za udostępnienie ksiąg parafialnych na wystawę. Ks. Biskupowi za piękne kazanie, Księżom Proboszczom z Giżyc, Brzozowa i Kamiona za obecność. Dziękuję Prezesom, Komendantom i Druhom Strażakom za pomoc w organizacji uroczystości i za obecność Sztandarów. Dziękuję Dyrektorom szkół podstawowych za udostępnienie dokumentacji z historii szkół na wystawę, za wystawione Poczty Sztandarowe. Dziękuję Dyrekcji i Pracownikom SP w Iłowie za przygotowania do uroczystości i pracę w trakcie Sesji, koncertu i poczęstunku. Za przygotowanie poczęstunku dziękuję KGW Ostrowce i KGW „Zgoda” z Iłowa, Senior plus za przygotowanie przypinek. Równolegle uroczystościom towarzyszył Festiwal Dmuchańców dla dzieci. zał. Plakat Dziękuję pracownikom Środowiskowej Hali Sportowej w Iłowie za zorganizowanie tej części uroczystości. Za przygotowanie prezentacji dziękuję Jakubowi Wojewodzie. Dziękuję Radnym, pracownikom UG, GOPS, Dyrektorom GOK i GBP za wspólną pracę.
Za obecność, podarunki, listy gratulacyjne dziękuję Gościom: Posłowi Maciejowi Małeckiemu i dyrektorowi Biura Michałowi Orlińskiemu, Aleksandrze Ostrowskiej, Radosławowi Koniecznemu, reprezentującym Posła Adama Orlińskiego, Staroście Jolancie Gonta, Przewodniczącemu Rady Powiatu Andrzejowi Kierzkowskiemu, Dyrektorowi Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Krzysztofowi Zielińskiemu, Radnym Powiatowym: Janowi Łopata, Anecie Roskosz, Wandzie Dragan, Danielowi Janiakowi, który jednocześnie reprezentował Samorząd Gminy Młodzieszyn, Burmistrzom: Piotrowi Osieckiemu, Markowi Fergińskiemu, Przewodniczącemu Rady Miasta Sylwestrowi Kaczmarkowi, Sekretarzowi Gminy Nowa Sucha Annie Zatorskiej-Janiak, Sekretarzowi Przemysławowi Nowackiemu i Przewodniczącemu Sławomirowi Januszewskiemu reprezentujących Gminę Słubice, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Łąck Lucjanowi Żukowskiemu, Prezesowi LGD Aktywni Razem Agnieszce Żukowskiej, Dyrektorowi Sanepidu Beacie Fergińskiej, Kierownikowi oddziału KRUS Elwirze Chodakowskiej-Malara, ppłk Andrzejowi Kujawa Dowódcy 38.Sochaczewskiego Dywizjonu Zabezpieczenia Obrony Powietrznej, Z-cy Komendanta Policji w Sochaczewie podinspektorowi Markowi Jabłońskiemu, Kierownikowi Posterunku Policji w Iłowie asp. szt. Pawłowi Rynkiewiczowi, Z-cy PSP w Sochaczewie st. kpt. Michałowi Jakubiakowi. Bankom w Iłowie za sponsoring: Dyrektorowi BS Agnieszce Piechuckiej, Dyrektorowi Vistula BS Maciejowi Boszko. Dziękuję za obecność byłej dyr. Vistula BS Honorowej Obywatelce Gminy Iłów Jolancie Malickiej oraz Krzysztofowi Politowskiemu wnukowi Honorowego Obywatela Zygmunta Stokalskiego. Dziękuję przedstawicielom mediów: Iwonie i Pawłowi Skumiałom, Jowicie Leszczyńskiej - Radio Sochaczew, Iwonie i Jerzemu Szostakom -Ekspres Sochaczewski. Dziękuję Radnym, Sołtysom, Mieszkańcom Gminy Iłów, wszystkim uczestnikom Uroczystości. Z gratulacjami dotarł też Krzysztof Szumski Dyrektor Oddziału Doradztwa Rolniczego w Bielicach. Załączam wystąpienie okolicznościowe. Zał.

12. 16.01.2024 r. – Udzieliłem wywiadu w Radio Sochaczew.