W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Informacja nr 59 z działalności Wójta od LXXIX Sesji Rady Gminy Iłów odbytej 15 lutego 2024 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
1. 16.02.2024 r. -  Złożyłem wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie zadania Modernizacja SUW w m. Brzozówek – II etap. Podpisałem wniosek o kwotę blisko 710 483 zł w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa  mazowieckiego”. Całkowita wartość zadania wg zamówienia to 2 670 483 zł przy dofinansowaniu 1 960 000 zł z Polskiego Ładu.
2. 17.02.2024 r. – Uczestniczyłem w Walnym Zebraniu OSP Brzozów. Jednostka ubiega się o średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Gmina już pozyskała na ten cel pierwsze dofinansowanie 150 000 zł ze środków Marszałka Województwa Mazowieckiego.
3. 19.02.2024 r. – Wniosek  Gminy Iłów w konkursie grantowym „Cyberbezpieczny Samorząd” został zakwalifikowany do dofinansowania z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Kwota dofinansowania to 490 330 zł (94% zadania). Wójt stara się o środki unijne.
4. 20.02.2024 r. - Gmina przekazała wykaz miejscowości zainteresowanych spotkaniem z przedstawicielami firm: Światłowód Inwestycje i Abi. Rozwój sieci światłowodowej w Gminie Iłów bardzo postępuje. Świadczy o tym chociażby pismo, które załączam. Zał. Nie jest to pierwszy partner, który podkreśla zaangażowanie i pomoc Gminy w przedsięwzięciach służących mieszkańcom. Może za mało o tym mówię, ale fakty zawsze najlepiej świadczą. Jest też oczywiste, że planowanie jakiejkolwiek sieci wynika z zainteresowania mieszkańców i deklaracji przyłączenia się do sieci. Dlatego też zachęcam do składania takich deklaracji  na adres internet.gov.pl  Gmina nie buduje sieci telekomunikacyjnych, czy energetycznych, ale przekazuje zapotrzebowanie, wspiera mieszkańców i może pośredniczyć  w przekazywaniu informacji. Gmina wykorzystuje każdą możliwości wspierania  inwestycji, które nie należą do zadań.
5. 23.02.2024 r. – Wraz z Agnieszką Brzeską Skarbnikiem Gminy podpisałem porozumienie współpracy w ramach  Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju ŻOF. Tam Gmina Iłów ma złożone wnioski na budowę kanalizacji i budowę Sali gimnastycznej i termomodernizację budynku SP w Kapturach, na drogi. Coraz bliższe jest uruchomienie środków ŻOF, więc będziemy korzystać ze środków unijnych.
6. 24.02.2024 r. – Uczestniczyłem w Walnym Zebraniu OSP Załusków. W tym dniu w wypadku przy pracy zginął przedsiębiorca z Brzozowa śp. Adam Graczyk. Uczestniczyłem w Pogrzebie w dniu 6 marca. Druhowie Strażacy czuwali nad porządkiem w czasie Pogrzebu. Składam wyrazy współczucia najbliższej rodzinie – Rodzicom, Żonie, Dzieciom. Dziękuję za pracę i życzliwość, bo zakład rodziny zmarłego przez długie lata służył również Samorządowi. 
7. 29.02.2004 r. – Ogłoszono przetarg na zadanie „Remont drogi gminnej w Henrykowie”. To odcinek od Giżyc długości 732 m. Droga dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 743 423,70 zł. Jezdnia szer. 4m z poboczami 2 x 0,75 m z destruktu. Warstwy asfaltu: 6 cm – wiążąca, 4 cm – ścieralna. W przetargu złożono jedną ofertę na  kwotę 465 tys. zł.
8. 29.02.2024 r. – Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP w Iłowie.
9. 01.03.2024 r. - Wraz ze Skarbnikiem Agnieszką Brzeską podpisałem umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem na dofinansowania na łączną kwotę 787 234 zł na zadania:
  • Modernizacja budynku GOK w Iłowie – etap II – 190 708 zł w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”
  • Średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Brzozów – 150 000 zł z programu „OSP -edycja 2024”
  • Remont strażnicy OSP Iłów – 40 000 zł z programu Mazowieckie Strażnice 2024”
  • Kompleks sportowo-edukacyjny na terenie Gminy Iłów – 116 526 zł z programu „Mazowsze dla sportu 2024”
  • Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iłów w 2024 roku – 200 000 zł z programu „Mazowsze dla klimatu 2024”
  • Modernizacja placów zabaw w Brzozowie i Giżycach – 2 x 45 000 zł z programu „Mazowsze dla sołectw 2024”. Dziękuję p. Marszałkowi za tak duże wsparcie
10. 05.03.2024 r.
  • Wniosek o dofinansowanie remontu Kwatery Żołnierzy Września 1939 r. uzyskał dofinansowanie 300 000 zł z Ministerstwa Kultury. Dziękuję Jakubowi Wojewodzie za dobrze przygotowany wniosek i P. Ministrowi za dofinansowanie.
  • Wniosek wójta na zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Załusków” uzyskał dofinansowanie w kwocie 140 000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych. Dotyczy części drogi, której gmina jest już właścicielem - na odcinku 243 m. Pozostała część będzie możliwa do przebudowy dopiero po zamianie z Lasami Państwowymi. Dziękuję p. Marszałkowi Adamowi Struzikowi i Zarządowi za podjętą uchwałę.
11. 07.03.2024 r. – Odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem przedstawiciela Powiatowej weterynarii. Wyznaczono strefę zagrożenia ptasią grypą.
12. 07.03.2024 r. – PZD Sochaczew ogłosił przetarg na remonty dróg w Gminie Iłów: nr 3839W Brzozów - Wieniec odcinek 4 km, nr 3811 Brzozów – Sewerynów odcinek  2,84 km, nr 6915 odcinek 1,33 km.  Radna Aneta Roskosz utrzymuje stały kontakt z p. Starostą Jolantą Gonta i z p. Dyr. Małgorzatą Dębowską w tej sprawie. Otwarcie ofert 22.03 2024 r.
13. 08.03.2024 r. – Uczestniczyłem w Święcie Kobiet w GOK w Iłowie. Program przygotowany przez GOK i GBP w Iłowie. Gwiazdą była Jadwiga Kocik znana z programów TVP, zespoły: Iłowiacy i Nasz Czas.
14. 12.03.2024 r. – Odbył się konkurs na szczeblu powiatowym Młodzież Zapobiega Pożarom. Byłem na Konkursie, gratulowałem zwycięzcom – Jakubowi Ziarek i Natalii Kopka, którzy zdobyli dwa pierwsze miejsca. 27 kwietnia 2024 r. w Wyszogrodzie odbędzie się etap wojewódzki.
15. 14.03.2024 r. - Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rolnictwa.
16. 16.03.2024 r. – Uczestniczyłem w gali festiwalu „Nie mówię szeptem gdy mówię skąd jestem” Gratuluję sukcesów uczestnikom z Iłowa.
17. 17.03.2024 r. – Uczestniczyłem w Kiermaszu Świątecznym organizowanym przez Starostę Powiatu Sochaczewskiego.
18. 17.03.2024 r. – Samorząd Gminy Iłów podejmował Sołtysów z okazji ich święta. Jest relacja z tego spotkania. Dziękuję wszystkim Sołtysom, Gościom, KGW, zespołom, pracownikom za przygotowanie uroczystości. link
19. 19.03.2024 r. – W ramach programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2024” wniosek pn. „Remont kwatery Wojska Polskiego poległych w latach 1939-41” uzyskał dofinansowanie w kwocie 78 963 zł. Dziękuję Arturowi Felczakowi za dobrze przygotowany wniosek, który jest pierwszy na liście rankingowej. Prace mogą być wykonane jednorazowo przy tych dofinansowaniach ( 300 tys zł, wg pkt 10 sprawozdania).
20. 19.03.2024 r. - Równolegle z wymianą 518 opraw w ramach programu „Rozświetlamy Polskę” z Polskiego Ładu, przystępujemy do realizacji umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie 200 tys. zł z instrumentu „Mazowsze dla klimatu”, tj. montażu lamp fotowoltaicznych. Zakres realizacji przedstawiłem we wnioskach z zebrań sołeckich. Ten zakres został już zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski. Wyjaśniam, że w minionym roku z dofinansowania WFOŚiGW wymieniono 320 opraw sodowych na energooszczędne, a w tym roku planowana jest wymiana pozostałych 518 opraw z dofinansowania Polski Ład – „Rozświetlamy Polskę”. Po wykonaniu tego zadania wszystkie oprawy będą energooszczędne. Już analizujemy możliwości rozszerzenia oświetlenia wg wniosków z zebrań sołeckich. Stan oświetlenia to 947 lamp energetycznych i 130 fotowoltaicznych. W kadencji przybyły 172 lampy zasilane energią energetyczną i 130 fotowoltaicznych.
21. 20.03.2024 r. – Udzieliłem odpowiedzi na interpelacje Wiceprzewodniczącego Przemysława Wasilewskiego link-System Rada
22. 20.03.2024 r. – Ogłoszono nabór na wolne miejsca w roku szk. 24/25. Link
23. 20.03.2024 r. – Konkurs na kartkę świąteczną Wójta Gminy Iłów został rozstrzygnięty. Laureatem Konkursu jest Magdalena Walczak. Gratuluję. Wszystkim mieszkańcom składam życzenia wg załączonej karty. Zał.