W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Zawiadomienie o zwołaniu IV Sesji Rady Gminy Iłów

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Zapraszamy do obejrzenia transmisji IV posiedzenia Sesji Rady Gminy Iłów - https://ilow.tv-polska.eu/sesja
                                                                              Iłów, 5 czerwca 2024 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu Sesji Rady Gminy Iłów

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm) zwołuję posiedzenie IV Sesji Rady Gminy Iłów IX kadencji na dzień 19 czerwca 2024 r. tj. środa o godz. 11:00 w sali GOK w Iłowie.

 

Proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia 5 czerwca 2024 r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami w tym realizacji uchwał Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje złożone na ostatniej Sesji Rady Gminy.
7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Iłów za 2023 rok.
8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Iłów za 2023 rok.
9.
Przyjęcie  uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Iłów wotum zaufania.
10.
Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.

- Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu za 2023 rok.

- Odczytanie opinii RIO dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu.

11.
Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Iłowie.
13. Wolne wnioski i informacje radnych.
14. Zapytania sołtysów.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Iłów
                                                                                   /-/  Renata Bartosiak           

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 Poz.609 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.