Gmina Iłów

Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR netto na „NADZÓR INWESTORSKI” w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: ZPP 3410/12/17                

                                               

Zaproszenie do składania ofert

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR

Zamawiający: Gmina Iłów, Województwo mazowieckie, Powiat sochaczewski, ul. Płocka 2, 96-520  Iłów, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR netto na „NADZÓR INWESTORSKI” w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.


Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa NADZÓR INWESTORSKI,
w tym zapewnienia wsparcia technicznego oraz nadzoru projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE), (dalej: Projekt). Zamówienie zostanie zrealizowane w okresie - od daty podpisania umowy do 30.12.2018 r. roku lub do dnia zakończenia zadania wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu.


Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. Przedstawianie programów spotkań Zespołu w zakresie technicznym, a także dokumentów niezbędnych do konsultacji i kontroli Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK).
  2. Uczestnictwo w czynnościach odbiorczych: zakupionego sprzętu, projektów i budowy,
  3. Nadzór nad realizacją kolejnych etapów technicznych, w tym nadzór nad zgodnością działań z harmonogramem, umowami i zasadami sprawozdawczości dotyczącymi realizacji projektu,
  4. Nadzór nad uzyskaniem właściwego poziomu wskaźników: produktu, rezultatu wskazanych we wniosku o dofinansowanie w zakresie w jakim dotyczą one planowanych do zakupu urządzeń oraz zaprojektowanych i wykonanych robót budowlanych.
  5. Weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zatwierdzanie i weryfikacja harmonogramu prac oraz monitoring postępu prac, przeprowadzanie uzgodnień sposobu postępowania w przypadku konieczności wykonania robót uzupełniających lub dodatkowych, zatwierdzanie poprawek do dokumentacji technicznej, ocena zgodności robót z projektem budowlanym, jakości robót i jakości materiałów, rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w czasie realizacji umowy z wybranym Wykonawcą.

   Do pobrania -pliki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij