W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Zaświadczenie wydawane jest na wniosek osoby, której dotyczą udostępnione dane.
Dopuszcza się wydanie zaświadczenia innej osobie, ale musi ona posiadać pełnomocnictwo do pobrania takiego zaświadczenia.

Krok po kroku:

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie zaświadczenia.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane osoby składającej wniosek,
 • informacje o rodzaju zaświadczenia i rodzaj żądanych danych.
2. Do wniosku dołącz:
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (zwolnienia z opłaty zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (w oryginale, do wglądu – w przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu),
 • pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 1. Udaj się do Urzędu Gminy Iłów i złóż wniosek.
 2. Odbierz zaświadczenie.

Wymagane dokumenty:

1.  Dowód osobisty, a w przypadku jego braku – inny dokument tożsamości (do wglądu).
2.  Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia.
3.  Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (zwolnienia z opłaty zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej).
4.  Tytuł prawny do lokalu – w oryginale, do wglądu (w przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób osobach zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu).


Opłaty:

17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia (zwolnienia z opłaty zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej)
17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, w przypadku, gdy osoba działa przez pełnomocnika (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Iłów
Nr konta: 91 9010 0006 0000 0172 2000 0010 lub bezpośrednio w kasie urzędu.

 
Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Iłów
pok. nr 16
tel. 24 267 50 85

Dodatkowe informacje:

 1. Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 2. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn.  zm.)
 4. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816 z póżn. zm.)

Załączniki do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców/rejestru PESEL
 2. Pełnomocnictwo
 3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych