Gmina Iłów

Ślub cywilny

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Aby wziąć ślub cywilny należy udać się do urzędu stanu cywilnego (USC) w celu złożenia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustalić termin ślubu.

Należy zdecydować, czy ślub odbędzie się w urzędzie czy poza nim, na przykład w plenerze.

Warunki do zawarcia związku małżeńskiego:

- pełnoletniość,

- niepozostawanie w związku małżeńskim,

- brak pokrewieństwa, powinowactwa lub przysposobienia między Nupturientami.

W wyjątkach wskazanych w ustawie do zawarcia związku małżeńskiego konieczna jest zgoda sądu.

Jeśli:

- kobieta jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat,

- jeśli osoby są ze sobą spowinowacone,

- jeśli osoba jest dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym

 
do zawarcia związku małżeńskiego potrzebna jest zgoda sądu.

 Niezbędne dokumenty:


Z chwilą stawienia się w USC należy posiadać dokumenty tożsamości.

 

"Uwaga! Jeśli jedno z narzeczonych jest cudzoziemcem:

- osoba musi złożyć dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związek małżeński według prawa, które obowiązuje w kraju, z którego pochodzi (dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem ta osoba może wziąć ślub). Jeśli uzyskanie takiego dokumentu jest wyjątkowo trudne, czyli istnieją trudne do przezwyciężenia przeszkody (na przykład: w kraju pochodzenia jest wojna), sąd może zwolnić z obowiązku złożenia takiego dokumentu — wówczas sąd ustali, czy ta osoba może wziąć ślub. W takiej sytuacji należy posiadać orzeczenie sądu w tej sprawie. 

- jeśli na podstawie złożonych dokumentów nie będzie można ustalić danych, które należy wpisać do aktu małżeństwa (ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego), należy przedłożyć:

- odpis aktu urodzenia, 


- jeśli osoba ta była wcześniej w związku małżeńskim -
odpis aktu małżeństwa z informacją o tym, że osoba nie jest już w tym związku małżeńskim (to jest z adnotacją o ustaniu, unieważnieniu albo nieistnieniu małżeństwa)

lub

- odpis aktu małżeństwa z dokumentem, który potwierdzi ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa, 

- dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty) — do wglądu
- dowód opłaty skarbowej — można zapłacić w kasie urzędu albo przelewem na konto Urzędu Gminy Urząd Gminy w Iłowie 91 9010 0006 0000 01722 2000 0010

- jeśli jest wymagane- zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa, 

- jeśli Nupturienci będą korzystali z pomocy pełnomocnika - zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem,


- jeśli nie ma polskich aktów stanu cywilnego (a jest obywatelem Polski),  należy posiadać :


-
zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia,

- a jeśli ktoś był wcześniej w związku małżeńskim, należy posiadać zagraniczny odpowiednik aktu małżeństwa wraz z dokumentem, który potwierdzi ustanie albo unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa.

- wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku, muszą być urzędowo przetłumaczone na język polski. Takie tłumaczenie może dokonać tłumacz przysięgły wpisany na listę tłumaczy przysięgłych MSW lub polski konsul,

- jeśli chociaż jedno z Nupturientów nie potrafi porozumieć się z kierownikiem USC, na przykład nie mówi po polsku - musicie zapewnić tłumacza lub biegłego.


W czasie wizyty w USC należy:


-  złożyć zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

- jeśli ślub ma odbyć się poza USC - należy złożyć wniosek o ślub poza urzędem.


Opłata skarbowa:


Za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.

Opłaty skarbowej można dokonać w formie gotówkowej (w kasie Urzędu Gminy) lub bezgotówkowej (na konto Urzędu Gminy Iłów nr 91 9010 0006 0000 0172 2000 0010)

Za ślub poza urzędem tzw. w plenerze – dodatkowa opłata 1.000,00 zł.


 zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - druk

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij