W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Informacja nr 30 z działalności Wójta w okresie od XL Sesji Rady Gminy odbytej 22 czerwca 2021 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
 1. 23.06.2021 r. – Udzieliłem wywiadu w Radio Sochaczew.
 2. 26.062021 r. – Uczestniczyłem w pikniku „Dzień Rodziny” w Kapturach zorganizowany przez KGW „Pszczółki”. Organizatorom dziękuję za zaproszenie, atrakcje. Gratuluję szerokiej inicjatywy społecznej.
 3. 29.06.2021 r. – Ks. Rafał Banasiak z Parafii Giżyce zaprosił na Mszę pożegnalną. Uczestniczyłem w Mszy. Ks. Rafałowi złożyłem podziękowanie za współpracę z Samorządem Gminy i życzyłem zdrowia i owocnej pracy w Kiernozi, a więc w najbliższym sąsiedztwie. Zmiana proboszcza nastąpiła też w Brzozowie. Proboszczowi Leszkowi Krześniakowi też dziękuję za współpracę i życzę zdrowia. Obecnie proboszczem Brzozowa jest Ks. Maciej Zakrzewski, a Giżyc Ks. Bogumił Bartlewski. Życzę owocnej pracy i dobrej współpracy.
 4. 29.06.2021 r. – Zdarzył się tragiczny w skutkach wypadek samochodowy, którym zginęły Mieszkanki Sadowa: Małgorzata Lis z córką Zofią, Małgorzata Pętlak z córkami Julią i Weroniką. Trudno wyobrazić sobie ból najbliższych, ale te Rodziny żyły i będą żyć wśród nas. Bądźmy z Nimi razem jak najdłużej - ograniczmy komentarze, zadawanie pytań, poszukiwanie winnych. Wspierajmy w pokonywaniu trudności w tej trudnej do zaakceptowania rzeczywistości(6-7.07.2021 r. uczestniczyłem w Pogrzebach). Urząd pomógł przygotować kościół do pogrzebu oraz zakupił od poszkodowanej Rodziny kwiaty na mogiły żołnierskie. Dziękuję p. Andrzejowi Grabarkowi- Dyrektorowi Szkoły, Radzie Rodziców za koordynowanie pomocy. Dziękuję wszystkim zaangażowanym - pracownikom Hali Środowiskowej, Dyrekcjom szkół, Mieszkańcom, Sąsiadom, Samorządom z sąsiedztwa, p. Przewodniczącemu Rady za wspólny udział w uroczystościach pogrzebowych. Wiem, że kierowca „tira” uczestniczący w wypadku też cierpi – życzę zdrowia i powrotu do równowagi.
 5. 01.07.2021 r. – Uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nr 5 w Iłowie. Dziękuję za zaproszenie –
 6. Kołu życzę rozwoju.
 7. 02.07.2021 r. – Na zaproszenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie uczestniczyłem w podsumowaniu konkursu Agroliga 2021 – etap wojewódzki. Wyróżnienie MIR otrzymał Adam Lachowicz rolnik z Brzozowa Nowego.
 8. 05.07.2021 r. – Podpisałem umowę na oświetlenie uliczne w Sadowie i uzupełnienie oświetlenia w Paulince. Sadowo odstąpiło od wykorzystania funduszu sołeckiego w 2021 r. na rzecz oświetlenia. Realizacja do końca roku.
 9. 06.07.2021 r. – W wywiadzie w Radio Sochaczew, wraz z Laureatem Adamem Lachowiczem, Przewodniczącą Powiatowej Izby Rolniczej Anetą Roskosz, mówiliśmy o Finale wojewódzkim Agroligi 2021. P. Adamowi gratuluję wyróżnienia.
 10. 10.07.2021 r. – Uczestniczyłem w ceremonii  zaślubin Prezesa OSP Giżyce. Życzę szczęśliwego pożycia.
 11. 11.07.2021 r. –  Uczestniczyłem w uroczystej Mszy Św. i odsłonięciu tablicy upamiętniającej 40.Rocznicę Solidarności Rolników Indywidualnych. Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej.
 12. 13.07.2021 r. – Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Iłów.
 13. 14.07.2021 r. – Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu SGTPG. Podjęto uchwałę w sprawach kadrowych Stowarzyszenia.
 14. 15.07.2021 r. – Wskutek ekstremalnych warunków atmosferycznych - burz z intensywnymi opadami doszło do wielu uszkodzeń mienia, zalania piwnic, podtopień. Skutkiem wichur były przerwy w dostawach energii elektrycznej. Gmina Iłów ucierpiała mniej niż sąsiadujące: Słubice, Sanniki, Kiernozia. Druhowie Strażacy przez kilka dni ciężko pracowali przy usuwaniu skutków: powalone drzewa, woda w piwnicach, uszkodzenia dachów. Dziękuję Druhom z Brzozowa, Giżyc i Iłowa. Dziękuję PSP w Sochaczewie za pomoc w akcji wyciągania samochodu OSP Iłów, który ugrzązł w Wieńcu. Trzeba było zaangażować specjalistyczną jednostkę z Warszawy.
 15. 16.07.2021 r. – Podpisałem umowę na dofinansowanie w kwocie 6 979 zł nasadzeń drzew i roślin wieloletnich wokół stref aktywności i nowych boisk w Giżycach i Kapturach. Dziękuję p. Marszałkowi Adamowi  Struzikowi za przekazane środki.
 16. 15.   20.07.2021 r. – Udzieliłem wywiadu w Radio Sochaczew - wywiad dostępny na stronie www ilow.pl.
 17. 16.   21.07.2021 r. – Wpłynęło pismo od. Starosty Sochaczewskiego Jolanty Gonta w sprawie zamiaru złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład „Remontu drogi powiatowej nr 3808W Gmina Iłów”(Iłów-Wszeliwy). Szacunkowy koszt inwestycji to 4 397 984,37 zł, a wkład własny Gminy Iłów to 109 949,61 zł(2,5% kosztów). Zadanie realizowane byłoby w latach 2022-2024. P. Starosta wnosi o deklarację zabezpieczenia wkładu własnego do 26 lipca 2021 r. Moja odpowiedź na propozycję będzie oczywiście pozytywna. Taki wkład własny jest możliwy nawet w bieżącym roku budżetowym. Będę zabiegał, by inwestycja mogła być podjęta i zrealizowana w całości jak najszybciej. Ponadto na wniosek p. Starosty konieczne jest deklarowanie następnych środków, by można było wnioskować o kolejne inwestycje drogowe. Dziękuję p. Staroście Jolancie Gonta za inicjatywę, a Radnej Powiatowej Anecie Roskosz za zgłaszanie i monitorowanie zadań.
 18. 17.   22.07.2021 r. – Wznowiono po przerwie XLI Sesja Rady Gminy.  Obrady rozpoczęto zmianami w porządku obrad: zdjęto z porządku obrad między innymi informacje wójta z pracy od poprzedniej sesji. Na Sesji wójt głosami KRR nie uzyskał wotum zaufania, Rada udzieliła absolutorium.
 19. 18.   23.07.2021 r. – Uczestniczyłem w uroczystej zbiórce z okazji Święta Policji w Sochaczewie. Złożyłem podziękowania za dotychczasową pracę i życzenia.
 20. 19.   29.07.2021 r. – Wraz z Inspektorami nadzoru odbyłem spotkanie z wykonawcami budów: Sala Gimnastyczna w Brzozowie i SUW w Lubatce. Prace w Brzozowie wyprzedzają harmonogram finansowania, prace w Lubatce mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych mieszczą się w czasie.
 21. 20.   30.07.2021 r. – P. Radna Wanda Dragan osobiście przekazała  do wiadomości wójta pisma skierowane do Zarządu Powiatu w Sochaczewie w sprawach: „kilometrowego odcinka drogi powiatowej 3806W Iłów-Giżyce wraz z chodnikiem 350m i chodnika dł. 70m  przy drodze powiatowej  3807W (dojście do Dino). O tych potrzebach przekazywałem informacje do Starostwa- ostatnio w obecności P. Starosty Jolanty Gonta na sesji Rady Gminy Iłów w dniu 22 czerwca 2021 r.
 22. 01.08.2021 r. – Odbyła się impreza plenerowa „Płynie Wisła płynie po Iłowskiej Gminie”. W tym roku pod  hasłem „1VIII 1944 r. PAMIĘTAMY”. W przeddzień wystartowali rowerzyści w ramach IV edycji Rajdu „100 kilometrów rowerem na 100.Rocznicę Odzyskania Niepodległości”. Uczestnicy zapalili znicze na mogiłach żołnierskich w: Oborach, Iłowie, Brzozowie. Zapoznali się z historią Cichociemnych w Brzozowie. Część rowerzystów dołączyło w niedzielę. Odbył się spływ kajakowy na trasie Wyszogród - Suchodół, potem zawody o puchar Wójta Gminy Iłów. Mimo złej pogody na początek, imprezę zrealizowano w pełnym zakresie wg Plakatu - Zaproszenia. Były atrakcje dla dzieci (Rekon), poczęstunek, potańcówka. Uczczono pamięć Powstańców Warszawy 1944 r. Wszystkim współorganizatorom, partnerom dziękuję za zaangażowanie. Dziękuję KGW Nadwiślanki  z Suchodołu  z Zarządem ( Monika Kujawa, Joanna Jasińska), jednostkom OSP: Suchodół z Prezesem Romanem Kujawą, Giżyce z Prezesem Pawłem Zychem, Iłów z Komendantem Gminnym Sylwestrem Rogiem,  Policji z Iłowa z p. Kubiakiem Stowarzyszeniu Ekoturyzm z P. Piotrem Żółtowskim. Imprezę koordynował GOK w Iłowie - wystąpiły grupy młodzieżowe, Seniorzy, prowadziła Pani Sekretarz Katarzyna Michalska, do tańca przygrywał p. Mariusz Szymaniak. Wszystkim dziękuję za odpowiedzialne działanie i stworzenie miłej atmosfery.
 23. 04.08.2021 r. – Rafał Jankowski reprezentujący firmę MEKOR przedstawił koncepcję kanalizacji Brzozowa i Giżyc oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Iłowie.
 24. 10.08.2021 r. – Złożono wnioski do Polskiego Ładu: Przebudowa dróg osiedlowych w Giżycach i w Iłowie- 1 000 000 zł, Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej –     1 950 000 zł, Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozowie oraz budowa kolektora przesyłowego Brzozów - Iłów - 9 000 000 zł.                               
 25. 12.08.2021 r. – Odbyło się zebranie organizacyjne Dożynek Gminnych.
 26. 20.08.2021 r. – Na zaproszenie Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Płocku p. Lucyny Kęsickiej uczestniczyłem w przekazaniu do stacji w Iłowie karetki pogotowia. Kluczyki przekazał załodze Marszałek Województwa Mazowieckiego p. Adam Struzik. Dziękuję za inwestycje w bezpieczeństwo i zdrowie. Wartość karetki to ok. 630 tys. złotych. Pan Marszałek wyjaśniał jak ważna jest profilaktyka szczepień przeciw covid-19 i prosił o zachęcanie mieszkańców.
 27. 21.08.2021 r. – Uczestniczyłem w Walnym Zebraniu OSP Łaziska.
 28. 22.08.2021 r. –Grupa rowerowa Tandem Gąbin w ramach III Gąbińskiej Setki miał przystanek w Iłowie. Do rajdu dołączyli również Iłowianie.
 29. 24.08.2021 r. – Uczestniczyłem w spotkaniu wszystkich osób i instytucji wspierających DPS w Młodzieszynie podczas pandemii.
 30. 27.08.2021 r. – Odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów za osiągnięcia edukacyjne (43 stypendia), artystyczne i sportowe (64 stypendia) za rok szkolny 2020/2021.  Ponadto uhonorowano Bartłomieja Zwierzchowskiego ucznia klasy siódmej SP w kapturach za osiągnięcie tytułu laureata ogólnopolskiego konkursu historycznego „Losy i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514”. Rozdysponowano 55 830 zł; po 650 zł za osiągnięcia edukacyjne i po 420 zł za osiągnięcia sportowe i artystyczne.  Warto się dobrze uczyć, wykorzystywać swoje predyspozycje i uzdolnienia i cały rok zabiegać, by spełnić warunki regulaminu stypendialnego. Stypendium uzyskało 87 uczniów (ponad 25%)  uprawnionych wg regulaminu, tj. uczniów klas IV-VIII.  Gratuluję wszystkim stypendystom i ich rodzicom.
 31. 29.08.2021 r. – Odbyły się Gminne Dożynki.  Na stronie Gminy ilow.pl jest obszerna relacja i dokumentacja fotograficzna wydarzenia. Głos zabierali zaproszeni goście. Za ciepłe słowa mówiące o bardzo dobrej współpracy z wójtem i planowanych wspólnych inwestycjach na terenie Gminy Iłów dziękuję p Staroście Jolancie Gonta.  Dyrektor Biura Poselskiego pan Michał Orliński przedstawił list okolicznościowy p. Ministra Macieja Małeckiego (zał.) Ponadto głos zabierali: p. Elwira Chodakowska-Malara z KRUS w Sochaczewie, p.  Kalińska z MODR w Bielicach.
 32. 31.08.2021 r. – Udzieliłem wywiadu w Radio Sochaczew. Wywiad dostępny na ilow.pl.
 33. 01.09.2021 r. – Uczestniczyłem w Mszy Św. z okazji inauguracji roku szkolnego 2021/2022. Po Mszy tradycyjnie przed obeliskiem Pamięci Generała włada upamiętniono 82.Rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.
 34. 03.09.2021 r. – W Żyrardowie podpisałem Aneks do Wielostronnej deklaracji współpracy gmin subregionu żyrardowskiego w zakresie partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Polecam ankietę skierowaną do mieszkańców oraz Strategię rozwoju woj. Mazowieckiego 2030+.
 35. 04.09.2021 r. – Uczestniczyłem  w uroczystych obchodach 141.Lecia Sochaczewskiej Straży Pożarnej w Sochaczewie.
 36. 04.09.2021 r. – Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP Brzozów.
 37. 04.09.2021 r. – Na zaproszenie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej uczestniczyłem w spotkaniu plenerowym OlenderFest - 2021.
 38. 05.09.2021 r. – Uczestniczyłem w Narodowym Czytaniu. „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej przedstawili: GBP i GOK.
 
Sprawy bieżące/komunikaty:
- trwają zebrania sołeckie. Mieszkańcy pytają przede wszystkim o drogi gminne i powiatowe
- zaszczepieni drugą dawką w Gminie Iłów-36,9%.
- Spis Powszechny: 76,8%% mieszkańców, 66,5% zasobu mieszkaniowego (05.09.2021 r.)
- Protokoły szacowania szkód rolników za 2020 r.