W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij
Gmina Iłów

Fundusz sołecki na rok 2021 - informacje oraz niezbędne dokumenty

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Fundusz sołecki na rok 2021
informacje oraz niezbędne dokumenty

Szanowni Mieszkańcy! Zapraszam do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi Funduszu Sołeckiego na rok 2021. Przypominam, iż uchwalone przez zebranie wiejskie wnioski należy składać do 30 września 2020 r.
 
Aby wniosek Sołectwa został przyjęty musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r., poz. 301).
 
Wniosek danego sołectwa musi być uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z ich uzasadnieniem oraz oszacowaniem kosztów (koszt wskazanych przedsięwzięć nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych w ramach funduszu sołeckiego).
 
Po uchwaleniu wniosku przez zebranie wiejskie – Sołtys do dnia 30 września 2020 roku przekazuje wniosek Wójtowi celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

Każdy wniosek podlega ocenie pod kątem:
- wymogów formalnych i merytorycznych ( a zatem: czy wniosek pochodzi od zebrania wiejskiego i czy zawiera kalkulację kosztów oraz uzasadnienie celowości),
- czy łączna kwota wszystkich przedsięwzięć jest zgodna z kwotą wydatków budżetu gminy przypadającą na dane sołectwo,
- czy wszystkie przedsięwzięcia stanowią zadania własne gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i czy są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Z zebrania wiejskiego należy sporządzić: protokół, uchwałę oraz listę obecności uczestników. Przyjęte zadania przepisuje się do wniosku, a ten wraz z uchwałą i listą  obecności należy złożyć w Sekretariacie Gminy Iłów. Ostateczny termin złożenia wniosku to 30 września 2020 roku.

Sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, w takim przypadku każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek.

Wójt w terminie 7 dni od otrzymania wniosku sołeckiego odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w art. 5 ust. 2-4 ustawy o funduszu sołeckim, jednocześnie informując o tym sołtysa.

Jeśli Wójt odrzuci wniosek, sołtys w terminie 7 dni od otrzymania informacji odmownej może podtrzymać wniosek niespełniający warunków określonych w art. 5 ust. 2-4 ustawy o funduszu sołeckim, kierując go do Rady Gminy za pośrednictwem Wójta.

W przypadku, gdy wniosek został odrzucony przez Wójta z powodu niespełniania warunków określonych w art. 5 ust. 2-3 ustawy o funduszu sołeckim, zebranie wiejskie może ponownie uchwalić wniosek.

Rada Gminy rozpatruje wniosek sołecki w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Wójt związany jest z rozstrzygnięciem Rady Gminy.

Skutkiem odrzucenia przez Radę Gminy wniosku sołeckiego jest niezaplanowanie w budżecie gminy wydatku wnioskowanego przez sołectwo. Na dzień dzisiejszy ustawodawca nie przewiduje drogi odwoławczej dlatego niezmiernie istotne jest ujęcie we wniosku zebrania wiejskiego, najistotniejszych, przemyślanych przedsięwzięć, z ich pełnym uzasadnieniem oraz oszacowaniem kosztów.
 
Informuje, iż wszystkie dokumenty związane z funduszem sołeckim są dostępne na stronie internetowej www.ilow.pl w zakładce „Fundusz sołecki”.
 
Już dziś zapraszam na zebrania wiejskie, licząc na dużą frekwencję mieszkańców przy ustalaniu przedsięwzięć do realizacji w 2021 roku w ramach środków z funduszu sołeckiego.
 
Dokumenty do pobrania: Fundusz sołecki na rok 2021